Ideoita muihin oppiaineisiin

Viemällä lapset lähiluontoon oppimaan luodaan perustaa kestävälle elämäntavalle. Luonnossa päivittäinen liikunnan suositus täyttyy itsestään ja oppilaalla on mahdollisuus oppia omalla tyylillään.

Terve luontosuhde rakennetaan varhain. Lapsena ja nuorena saaduilla luontokokemuksilla on merkittävä vaikutus läpi ihmiselämän. Merkittäviä hyvän luonto- ja ympäristösuhteen hyötyjä ovat fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä sosiaalinen kompetenssi. Luonnossa toimiessa oppilaan minäkuva ja itsetunto kehittyvät, aistit aktivoituvat ja oppilasta innostetaan liikkuvaan elämäntapaan. Luonnossa opitaan toisista sekä ympäristöstämme välittämistä sekä luodaan yhteishenkeä, jolla on merkittävä vaikutus kiusaamisen ehkäisemiseen.

Hyötyjä löytyy myös opettajien jaksamisen näkökulmasta, lähiluonnossa ei ole sisäilmaongelmia eikä meluhaittoja. Tutkimusten mukaan jo 10 minuuttia luonnossa vaikuttaa verenpaineen laskuun. Luonto toimii eheyttävänä paikkana, jossa voi olla yksin ja jossa pääsee irtautumaan arkielämän odotuksista ja paineista – kunhan ensin yhteys luontoon on löydetty.

Koulujen lähiluonto on varmasti aina ollut osa lasten ja nuorten oppimisympäristöä. On muistettava, että lähiluonnossamme on mahdollisuus toteuttaa kaikkia oppiaineita vaikka Luokasta luontoon -hankkeen esimerkkisuunnitelmissa korostuukin matematiikka, äidinkieli, ympäristöoppi ja liikunta. Tästä osiossa löydät vinkkejä eri oppiaineisiin. Tärkeintä on kuitenkin ensiaskeleiden ottaminen lähiluontoon, uteliaisuus ja ihmettely. 

_____________________________________________________________________________

Ideoita muihin oppiaineisiin

Linkistä löytyy idealistausta musiikkiin, kuvaamataitoon, uskontoon ja elämänkatsomustietoon. Muutaman idean voit löytää myös vieraisiin kieliin ja historiaan. Tärkeintä on, että opettaja asennoituu oppimiseen ulkona ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Ensimmäisten ulkona vietettyjen oppituntien jälkeen omat ideat varmasti lähtevät kukkimaan. 

Metsäpäiväkirja

Lue erään opettajan ideoita ja kokemuksia ensimmäisen luokan metsätunneista. 

Lisää ideoita saat kurkistamalla mm. Luonto on! -seminaarin materiaaleihin. Paljon idearikasta kuvamateriaalia sisältää esimerkiksi Harriet Guterin esitys I Ur och Skur, Outdoor teaching in preschools and schools in Sweden. Lisäksi Mappa.fi -palveluun on kerätty useiden eri tahojen materiaalia ulkona oppimisesta.