Kaikilla on oikeus kotirauhaan

Kaikilla on oikeus kotirauhaan. Kotirauhan suoja tarkoittaa, että kotirauhaa suojaaviin rakennuksiin ja alueille ei saa tunkeutua ilman lupaa.

Kotirauhaa ei saa myöskään rikkoa kovalla häiritsevällä metelillä eikä salaa katselemisella, johon myös salaa valokuvaaminen kuuluu. 

Kotirauha suojaa asuntoja, loma-asuntoja, telttoja, asuntovaunuja ja -autoja, asuttavia veneitä ja aluksia, piharakennuksia sekä piha-aluetta. Kotirauhan rikkomista ei ole hyvissä aikeissa piha-alueelle meneminen esimerkiksi jutellakseen, virpoakseen tai kaupustellakseen. Myöskään piha-alueelle eksyminen ei ole kotirauhan rikkomista.

Kotirauha ulottuu pihapiiriin

Kotirauha ylettyy koko pihapiiriin. Omakotitalojen pihapiirit sekä sopimusten mukaan myös pienkerrostalojen ja rivitalojen asukkaille jaetut pihat nauttivat kotirauhaa.

Pihapiirin määritelmä ei ole tarkkaan rajattu ja se aiheuttaa usein epäselvyyksiä. Yleinen ohje on, että pihapiiriin kuuluu kodin tai loma-asunnon välitön ympäristö ja alueen piharakennukset. 

Usein piha-alue erotetaan muusta ympäristöstä esimerkiksi aidalla tai nurmikolla. Pihapiiriä ei voi laajentaa omin luvin, vaan jokaisenoikeudet ovat voimassa aina välittömän pihapiirin ulkopuolella. Maanomistajalla ei siis ole oikeutta rajoittaa kielloin tai kyltein jokaisenoikeuksia oman pihapiirin ulkopuolella, vaikka omistaisi pihapiiriä ympäröivän maan.

Pihatiet

Yksityisen piha-alueen läpi kulkevaa yksityistietä saavat käyttää kaikki, joilla on käyttöoikeus tiehen. Jos tie on täysin yksityinen ja oikeus tien käyttöön vain tien omistajalla, saa kiinteistön omistaja määrätä tien käytöstä. Eksyminen pihatielle ja auton kääntäminen pihassa ovat inhimillistä toimintaa, eikä kotirauhaa rikkovia tekoja.

Kotirauhan häiritseminen vesialueelta käsin

Kotirauha suojaa asuntoa ja pihapiiriä myös vesialueiden suunnasta. Piha-alueelle ei saa tunkeutua vesistöjä pitkin eikä piha-alueen laituriin saa rantautua ilman lupaa, jos se ei ole välttämätöntä. 

Vesialueelta käsin ei saa myöskään tarkkailla, vakoilla tai valokuvata pihapiiriä tai siellä olevia ihmisiä. Piha-alueen ohi saa kuitenkin kulkea vesistöä pitkin, vaikka kyseessä olisi kapea vesialue.