Talvireittihankkeessa tuotimme oppaan talvireittien tekemiseen

Talvireittihanke (2022-2023) oli Suomen Ladun opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama talvireittien pilottihanke. Hanke loi ja todensi toimivia malleja, joilla luodaan ulkoilureittejä talviajaksi muille kuin hiihtäjille. Hankkeessa Suomen Ladun jäsenyhdistykset ja kunnat suunnittelivat, merkkasivat ja huolsivat kunnossapidettäviä talvireittejä. Reittien kysyntää eli käyttäjämääriä todennettiin kävijälaskureilla. Pilottien tavoitteena oli vakinaistaa tai laajentaa talvireittejä pilottikunnissa sekä levittää parhaita käytäntöjä ja vinkkejä muihin Suomen kuntiin hankkeessa tehtävän opaskirjan kautta.