Jokaisenoikeudet ovat tärkein luontosuhteemme rakentaja ja kansallisaarre

Jokaisenoikeudet mahdollistavat haittaa aiheuttamattoman liikkumisen ja oleskelun metsässä ja luontoalueilla. Ne ovat tärkein luontosuhteemme rakentaja ja kansallisaarre.


Mitä jokaisenoikeudella voi tehdä?

Jokaisen luonnossa liikkujan on osattava toimia oikein. Moni asia, joka ei kuulu jokaisenoikeuteen, on tosiasiassa lailla kiellettyä, eikä pelkästään huonoa käytöstä.

Jokaisenoikeudella saa

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla
 • oleskella tilapäisesti siellä, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jäällä

Jokaisenoikeudella ei saa

 • aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai häiriötä toiselle tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa puita
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai oksia
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
 • tehdä avotulta ilman maanomistajan lupaa

Mihin jokaisenoikeudet perustuvat?

Jokaisenoikeudet pohjautuvat Suomen lainsäädäntöön ja useaan eri lakiin. Jokaisenoikeuksien perusteet tulevat perustuslaista ja sen liikkumisenvapauden oikeudesta, yhdenvertaisuusperiaatteesta ja laillisuusperiaatteesta.

Mihin jokaisenoikeudet perustuvat?

Jokaisenoikeudet pohjautuvat Suomen lainsäädäntöön ja useaan eri lakiin. Jokaisenoikeuksien perusteet tulevat perustuslaista ja sen liikkumisenvapauden oikeudesta, yhdenvertaisuusperiaatteesta ja laillisuusperiaatteesta.