Piha-alueiden ulkopuolella maihinnousu on lähes aina sallittua

Vesillä liikkuja saa nousta maihin jokaisenoikeudella kaikissa paikoissa, joissa liikkuminen muutenkin on sallittua. Piha-alueiden ulkopuolella maihinnousu on lähes aina sallittua. Myös yksityisiin saariin saa rantautua, jos saari on piha-aluetta isompi.

Poikkeuksia maihinnousuoikeuteen

Maihinnousu voidaan kieltää erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten puolustusvoimien alueilla ja rajavyöhykkeillä. Uimarannoille ja venevalkamiin rantautuminen voidaan kieltää alueen ylläpitäjän toimesta, esimerkiksi turvallisuussyistä. Luonnonsuojelualueilla rantautumista voidaan rajoittaa eläinten pesimä- ja lisääntymisaikoina.