Tunteet hukassa -metsäseikkailu

Lähde kanssamme metsäseikkailulle etsimään tunteiden salaisuudet ja tunnesymbolit. Palauta metsään, sen eläimille ja Hukka-perheelle tunteiden tasapaino.

Tunteet hukassa -metsäseikkailu on metsään tai luontoympäristöön viety tunnetaitoseikkailu, joka on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille. Metsäseikkailu tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Seikkailu opettaa erilaisten tunteiden tunnistamista, niiden sietämistä sekä säätelyä. Tunneseikkailussa kehittyvät lapsen omat ongelmanratkaisutaidot, mielikuvitus ja luovuus sekä ryhmässä ja yhdessä toimimisen taidot. Luontoympäristössä kasvaa empatian taidot, kun pohditaan luonnon ja eläinten kunnioittamista. Tunteet hukassa- metsäseikkailu yhdistää luonto- sekä tunnetyöskentelyn sekä aisti- ja kehontuntemusharjoitukset lähiluontoon. 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun taustatarinassa hukkavanhemmat yrittävät parhaansa mukaan opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Tarina kertoo, että metsän eläimillä on hallussaan tunnetaitojen salaisuudet, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet, ja näin tasapaino voi palata myös hukkametsään.  Lasten kanssa lähdetään metsäiselle seikkailulle tapaamaan tuttuja metsän eläimiä ja etsimään tunteita, matkan varrella koetaan monia yllätyksiä, suoritetaan kinkkisiä tehtäviä, liikutaan, aistitaan ja opitaan tunteista.

A4-esite Tunteet hukassa

 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakurssit 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun kurssit on ensisijaisesti suunnattu opetus- ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät alle kouluikäisten tai alakouluikäisten lasten kanssa. 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakurssi (8 x 45 min) antaa työkaluja ohjata ja tutkia tunnetaitoja yhdessä lasten kanssa luonnossa. Kurssi sisältää aisti- ja kehontuntemusharjoituksia, tunnetyöskentelyä, tarinallisuutta, luontokasvatusta sekä liikkumista lähiluonnossa. Tutuksi tulevat seikkailun hahmot, tarinat, 10 tunnetta, värien merkitys metsäseikkailussa, leikki-ideat, luonto tunteiden oppimisympäristönä sekä Tunteet hukassa -metsäseikkailun monet mahdollisuudet. Kurssilla osallistutaan kahteen eri tyyppiseen Tunteet hukassa -metsäseikkailun toteutukseen käytännössä ja saadaan valmiudet oman toiminnan suunnitteluun.

Huomioitavaksi: Ohjaajakurssit ovat henkilökohtaisia eli kurssin käynyt saa itselleen ohjaajapätevyyden Tunteet hukassa- toiminnan toteuttamiseen. Samoin kurssimateriaali on ohjaajan oma.

  • 23.3.24 Helsinki, Olympiastadion. Ilmoittautuminen päättynyt.
  • 20.4.24 Rovaniemi, Lapin urheiluopisto Santasport. Peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
  • 30.8.24 Oulu, Alakööki. Ilmoittaudu tästä 11.8. mennessä
  • 27.9.24 Espoo, Villa Elfvikin luontotaloIlmoittaudu tästä 8.9. mennessä.
  • 12.10.24 Tampere Ilmoittaudu tästä 22.9. mennessä.

Kaikki kurssit ovat klo 9-16.
Koulutuksen hinta 155 € Suomen Ladun jäsenille ja 195 € ei jäsenille.
Hinta sisältää ohjaajan oppaan, säänkestävän materaalipaketin ja kahvitarjoilun.

Suomen Ladun jäsenyhdistyksillä on käytössään 2 ilmaispaikkaa vuodessa Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakursseille. Ilmaispaikan käyttänyt ohjaaja sitoutuu ohjaamaan yhdistyksessä. Ilmaispaikan käytöstä sovitaan yhdistyksen kanssa ennen kurssille ilmoittautumista.

Toteutamme kursseja myös tilauksesta. Lisätietoja tilauskursseista sekä tilauslomakkeen löydät suomenlatu.fi/tilauskurssit