Osallista lapsi retken suunnitteluun ja toteutukseen

Osallistaminen ja yhdessä oppiminen ovat keskeisiä elementtejä lasten retkeilytaitojen kehittymisessä. Miten aikuinen voi osallistaa lasta retken suunnitteluun ja toteutukseen?

Lapsia voi osallistaa retken suunnittelussa ja toteutuksessa monella tapaa riippuen lapsen iästä ja kiinnostuksen kohteista.

Yksi tapa on ottaa lapsi mukaan retken suunnitteluun on pakkaaminen. Voitte yhdessä käydä läpi mitä kaikkia varusteita tarvitsee ottaa mukaan ja miksi. Tavoitteena voi olla, että lapsi pakkaa oman repun tai rinkan aikuisten tuella. Lapsen omaan reppuun voi pakata esimerkiksi ruokailuvälineet, juomapullon ja varavaatetta. Yön yli retkelle voi lisätä makuupussin, makuualustan, hammasharjan ja muut yön yli retkeilyyn tarvittavat henkilökohtaiset tavarat. Pakkaaminen opettaa lapselle retkeilyyn liittyviä käytännön taitoja ja antaa hänelle mahdollisuuden ottaa vastuuta omasta varustautumisesta.  

Toinen tapa on tarkastella sääennustetta yhdessä lapsen kanssa. Voitte keskustella siitä, mitä kaikkea pitää ottaa mukaan, jotta sää ei pääse yllättämään. Tämä auttaa lasta oppimaan sään vaikutuksesta retkeilyyn ja miten voi varautua erilaisiin sääolosuhteisiin.

Vanhemman lapsen kanssa retkikohteeseen tutustuminen yhdessä voi olla hyödyllistä. Kartoittakaa yhdessä kiinnostavia kohteita, tehkää yhdessä reittisuunnitelma ja keskustelkaa siitä, mitä vaihtoehtoja on saatavilla. On myös hyvä miettiä varasuunnitelmaa mahdollisten muutosten tai odottamattomien tilanteiden varalta. Tämä opettaa lapselle suunnittelua, ongelmanratkaisua ja joustavuutta.

Huomioi osallistamisessa lapsen ikä ja kiinnostuksen kohteet

Lapsen osallistaminen retken suunnitteluun ja toteutukseen tulisi tapahtua lapsen iän mukaan ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Jos lapsi ei ole kiinnostunut karttojen tai varusteiden tarkastelusta, voi yhdessä keskittyä esimerkiksi retkimenun suunnitteluun. Kannattaa myös muistaa, että pienimmät lapset voivat kuormittua liiasta tiedosta, jota he eivät vielä pysty täysin ymmärtämään. Tärkeintä onkin pyrkiä säilyttämään lapsen innostus ja mielenkiinto retkeilyä kohtaan.

Teini-ikäisiä lapsia kannattaa erityisesti osallistaa retkeen liittyvään päätöksentekoon. Heidän mielipiteensä ja toiveensa voivat vaikuttaa retken onnistumiseen ja innostaa heitä osallistumaan aktiivisesti retkeilyyn. Esimerkiksi kaverin mukaan ottaminen, kohteen valintaan vaikuttaminen tai erityisen herkullisten eväiden suunnittelu voivat olla innostavia asioita.

Vaikka lapset osallistuisivat retken suunnitteluun, on aikuisen vastuulla varmistaa retken sujuminen turvallisesti. Aikuinen vastaa aina varautumisesta ja varusteista. Lapset voivat oppia retkeilytaitoja ja vastuullista toimintaa aikuisen ohjauksessa.

Miten osallistaa lapsia retken aikana

Lasten osallistamisen ei tarvitse rajoittua pelkästään retken suunnitteluun. Retken aikana voi harjoitella monia taitoja ja lapset voivat osallistua erilaisiin tehtäviin ja aktiviteetteihin. Lapset voivat esimerkiksi auttaa teltan pystytyksessä tai ruoanvalmistuksessa. Tämä tarjoaa heille mahdollisuuden oppia retkeilytaitoja kokemuksen kautta.

Luontokohteet tarjoavat vaihtelua eri vuodenaikoina ja antavat lapsille mahdollisuuden havainnoida ja oppia luonnon ilmiöistä. Merenranta, järvimaisema, metsä tai suo voivat kaikki tarjota erilaisia kokemuksia ja oppimismahdollisuuksia. Lapset voivat opetella tunnistamaan erilaisia kasveja ja eläimiä, tutkia vedenlaatua tai seurata vuodenaikojen vaihtelua.

Retken jälkeen

Retken jälkeen voitte keskustella yhdessä kokemuksistanne: millainen olo retkestä jäi? Mitä opitte? Minne haluaisitte seuraavan kerran lähteä retkelle?

Retken jälkeen on hyvä purkaa reput. Esimerkiksi makuupussi ja -alusta tulisi kuivattaa hyvin retken jälkeen, jotta ne säilyvät käyttökelpoisina seuraavaa retkeä varten.