Talviuintipaikan ylläpitäjä vastaa uintipaikan turvallisuudesta

Tyypillinen talviuintipaikalla tapahtuva onnettomuus on liukastuminen, mutta myös hukkumisia ja muita vakavia onnettomuuksia on tapahtunut.

Talviuintipaikalla huomioitavia vaaroja ovat muun muassa liukastumisriskit kulkureiteillä ja portaissa sekä mahdolliset riskit saunaan ja pukutiloihin liittyen. Avantoa auki pitävät pumput on sijoitettava niin, ettei virta aiheuta vaaraa uimareille. Sähkölaitteiden ja -asennusten on sovelluttava talvi- ja ulkokäyttöön. Talviuintipaikalla tulee olla pelastusrengas tai muu pelastusväline.

"Talviuinnilla on terveyshyötyjä, mutta sen riskeistä on hyvä olla tietoinen, olitpa sitten talviuimari tai talviuintipaikan ylläpitäjä. Ylläpitäjän tehtävänä on varmistaa asiakkaiden turvallisuus. Vaarat tulee tunnistaa etukäteen ja niistä aiheutuvat riskit tulee minimoida”, sanoo ylitarkastaja Konsta Kulmala Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Turvallisuusohjeet talviuintipaikoille

  • Turvallisuutta koskevat tiedot pitää sijoittaa talviuintipaikalle helposti nähtäville opastetauluun, laiturille tai pukeutumistilojen seinään.
  • Turvallisuutta koskevista tiedoista tulisi käydä selväksi turvallisuusohjeet uimareille, järjestyssäännöt, ohjeet hätätilannetta varten, ensiapu- ja elvytysohjeet, huollosta vastaavien tahojen yhteystiedot ja veden syvyyden ja mahdollisen virtauksen tiedot.
  • Jäällä liikkuvia tulee varoittaa avannosta selkein merkein ja alue rajata niin, että se on havaittavissa kaikille ulkoilijoille.
  • Ilmoita onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet Tukesille.