Uutisarkisto: Lausunnot

Merialueen luonnonvarasuunnitelma

Suomen Latu on antanut lausunnon Metsähallituksen Merialueen luonnonvarasuunnitelman luonnoksesta.

19.09.2023|Lausunnot

Paloheinän golfkentän laajennus

Suomen Latu ja Helsingin Latu ja Polku toteavat yhteislausunnossaan Paloheinän olevan tärkeä monipuolisen ulkoilun alue.

09.03.2023|Lausunnot

Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia 2035

Suomen Latu toteaa lausunnossaan luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035 monimuotoisen luonnon olevan ensiarvoisen tärkeää niin itseisarvona kuin ulkoilijoille monimuotoisesta luonnosta saatavan laaja-alaisen hyvinvoinnin vuoksi.

31.01.2023|Lausunnot

Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Metsähallitus pyysi lausuntoja Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

17.01.2023|Lausunnot

Kansallinen metsästrategia

Suomen Latu toteaa lausunnossaan, että Kansallisessa metsästrategiassa tulisi vahvemmin käsitellä metsänkäytön sosiaalis-kulttuurista kestävyyttä eli ihmisen toimintaa metsissä.

15.11.2022|Lausunnot

Tiilikkajärven kansallispuiston laajentaminen

Suomen Latu toteaa, että uusia kansallispuistoja perustettaessa tai niitä laajennettaessa tulee huomioida näiden uusien alueiden tulevat vuosimenot Metsähallituksen Luontopalveluiden vuosibudjetissa.

14.10.2022|Lausunnot

Luonnos hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta

Suomen Latu pitää oleellisen tärkeänä, että luonnonsuojelulain nojalla perustetuissa kansallis- ja luonnonpuistoissa, sekä muilla luonnonsuojelualueilla turvataan ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö. 

25.08.2022|Lausunnot

Liikuntalain muuttaminen

Suomen Latu pitää liikuntalain muutoksia perusteltuina ja kannatettavina.

23.08.2022|Lausunnot

VAPAA! – FRI! -hankkeen väliraportti

Väliraportissa kuvaillaan hankkeessa esiin nousseita havaintoja vapaaehtoistoiminnan tilasta Suomessa.

10.08.2022|Lausunnot

Kaivoslain muuttaminen

Suomen Latu antoi lausunnon uudesta kaivoslaista.

14.04.2022|Lausunnot