Uutisarkisto: Lausunnot

Kaivoslain muuttaminen

Suomen Latu antoi lausunnon uudesta kaivoslaista.

14.04.2022|Lausunnot

Kaavoitus- ja rakennuslaki

Suomen Latu antoi lausunnon hallituksen esityksestä uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi.

10.12.2021|Lausunnot

Luonnon virkistyskäytön strategia

Suomeen laaditaan ensimmäistä kertaa luonnon virkistyskäytön strategiaa.

25.10.2021|Lausunnot

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi

Suomen Latu ei kannata kelluntapukineiden käyttöpakkoa.

01.10.2021|Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi luonnonsuojelulaiksi

Pandemian myötä jo aiemmin nousussa ollut retkeily- ja ulkoiluharrastus lisääntyivät entisestään. Monet nimekkäät luontokohteet ruuhkautuivat.

01.10.2021|Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen Sallatunturin kansallispuiston perustamisesta

Suomen Latu pitää Sallan kansallispuiston perustamista hyvänä asiana.

01.10.2021|Lausunnot

Lausunto: saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma 2022-2027

Kiitämme laajaa ja keskustelevaa valmistelua ja eri osapuolten arvostavaa kuuntelua. Alueelle kohdistuu paljon hyvin erilaista luonnon virkistyskäyttöä ja luonnos antaa hyvän pohjan yhteensovittaa ja kehittää sitä alueen muiden toimintojen ja toimijoiden kanssa.

01.10.2021|Lausunnot

Lausunto Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksesta

Luonnos hallituksen esityksestä laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta ei vaikuta alueen virkistyskäytön edellytyksiin tai mahdollisuuksiin.

01.10.2021|Lausunnot

Lausunto Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaan

Ulkoilua voidaan edistää monin tavoin luomalla sille olosuhteita ja mahdollistamalla monipuolista luonnossa liikkumista.

01.10.2021|Lausunnot

Kannanotto aloitteeseen kalastuslupapalveluista

Suomen Latu kannattaa esitystä mahdollistaa kalastuspalvelujen ostaminen virikeseteleillä.

01.10.2021|Lausunnot