Yhteiset polut -hankkeessa edistimme soveltavaa ulkoilua

Yhteiset polut oli Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistettiin perheiden yhdenvertaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia valtakunnallisesti ja lisättiin perheliikunnan toimijoiden osaamista. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke käynnistyi syksyllä 2021 ja loppui vuoden 2022 joulukuussa. 

Yhteiset polut -hankkeessa pilotoitiin perheliikuntatapahtumia, joissa otettiin huomioon moninaisten perheiden osallistumismahdollisuudet. Tapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtui Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean johdolla, vahvasti järjestöjen jäsenorganisaatioita ja muita alueellisia/paikallisia toimijoita osallistaen. Tapahtumien pohjalta syntyi materiaalia, josta viestitään laajasti mm. Liikkuva perhe -ohjelman kautta.

Hankkeessa tuotettiin kaksi opasta soveltavan ja esteettömän ulkoilutapahtuman järjestäjille.

Seminaaritallenteet

Soveltavan ulkoilun asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden esitykset erityisperheiden ulkoilusta, esteettömistä luontokohteista ja moninaisista retkistä on katsottavissa hankkeen seminaaritallenteilta. Tallenteet ovat Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean järjestämästä kokemuspäivästä Oittaalla 9.6.2022. Soittolistan seminaarin tallenteista löydät Suomen Paralympiakomitean Youtube-tililtä.

Soveltavan ulkoilun asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat kertovat mm. esteettömästä Kiljavan Metsähotellista, soveltavista ja moninaisista Suomen Ladun tapahtumista sekä esteettömyyskuvailusta hankkeen seminaaritallenteilla. Tallenteet ovat Yhteiset polut -hankkeen päätösseminaarista 9.11.2022.

Artikkelit