Pakurikääpää ei saa kerätä ilman maanomistajan lupaa

Kaikki kasvilajit on jaettu rauhoitettuihin ja rauhoittamattomiin lajeihin. Rauhoittamattomia kasveja saa kerätä jokaisenoikeudella. Rauhoitettujen kasvien kerääminen tai hävittäminen on kielletty. Rauhoitettujen kasvien lista löytyy esimerkiksi ympäristöhallinnon verkkosivuilta.
 

Jokamiehenoikeudet - Sienestys, marjastus ja muu keräily from Suomen Latu on Vimeo.

Puu ja puun osat

Eläviä tai kuolleita puita ei saa kaataa tai vahingoittaa. Elävistä tai kuolleista puista ei saa kerätä puun osia, kuten oksia, käpyjä, kaarnaa, tuohta tai naavaa ilman maanomistajan suostumusta. Ei myöskään kuusenkerkkiä. Myöskään kaatuneita puita eikä puun taimia saa ottaa tai vahingoittaa. 

Maahan pudonneita puun osia kuten risuja, käpyjä, tuohta, kaarnaa ja naavaa saa kerätä jokaisenoikeudella.

Sammalta ja jäkälää ei saa kerätä

Sammalia ja jäkäliä ei saa kerätä rikoslajin perusteella. Sammalta ja jäkälää saa kerätä vain, jos keräämiseen on maanomistajan suostumus.

Käävät

Kääpiä saa kerätä, jos sen kerääminen ei vahingoita kasvualustana olevaa puuta. Esimerkiksi pakurikääpää ei saa kerätä jokaisenoikeudella, koska sen kerääminen vahingoittaa puuta. Myöskään rauhoitettuja kääpälajeja ei saa kerätä.

Villiyrtit

Villiyrtit ovat luonnonvaraisia kasveja, joita käytetään ravintona, mausteena, yrttiteenä, rohdoksina ja kauneudenhoidossa. Villiyrtit ovat terveellisiä, maukkaita, ilmaisia ja niillä on pitkä satokausi. Villiyrttien opettelu ja kerääminen on mukava luontoharrastus.

Villiyrttejä saa kerätä jokaisenoikeudella, jos se ei aiheuta maanomistajalle vähäistä suurempaa haittaa. Keräilystä ei tulisi jäädä pysyviä jälkiä toisen maahan. 

Toisten pihoilta ei myöskään saa kerätä kasveja. Luonnonsuojelualueilta, kuten kansallispuistoista ei saa kerätä kasveja, vaikka niissä saakin sienestää ja marjastaa.

Hyvä käytäntö on ottaa kasveja kustakin paikasta vain sen verran, että kasvusto säilyy edelleen kasvupaikalla elinvoimaisena. Kasvuston niittäminen ei ole jokaisenoikeutta, vaan vaatii sopimista maanomistajan kanssa. 

Lue lisää: Jokaisenoikeus luonnonvaraisten kasvien ja villiruoan keräilyssä (PDF)

Lue lisää: Vinkkejä villiyrttiretkelle (PDF)