Neljä vinkkiä + 65-vuotiaiden ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen

Ulkoilu on monelle iäkkäälle tärkeä harrastus. Ulkona askeleita kertyy helpommin ja luonnossa oleilu jo itsessään lisää hyvinvointia. Liikkeelle voi rohkaista ulkoilukaveri tai -ryhmä.

Tutkimusten mukaan 65 vuotta täyttäneistä 64 prosenttia liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja kävelyvaikeudet lisääntyvät iän myötä. Toisaalta ikäihmiset ovat innokkaita luonnossa liikkujia: viimeisimmän Luonnon virkistyskäyttö -tutkimuksen mukaan ikäihmisistä yhdeksän kymmenestä ulkoilee, ja lähivirkistyskertoja heillä on ikäluokista eniten. Voi siis perustellusti kysyä, voisiko ulkoilulla ja luonnossa liikkumisella olla suurempi rooli ikäihmisten liikkumisessa?

Liikkumisesta saadut terveysvaikutukset eivät katso ikää, eikä liikkumista ole koskaan liian myöhäistä aloittaa. Liikkumiskyvyn kulmakiviä, lihasvoimaa ja tasapainoa, on mahdollista harjoittaa minkä ikäisenä tahansa. Hyvä fyysinen kunto auttaa selviytymään arjessa itsenäisesti ja helpottaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Liikkuminen vaikuttaa suotuisasti myös mielialaan ja muistiin. 

Tässä artikkelissa tarjoamme neljä vinkkiä + 65-vuotiaiden ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen.

[1] Pienestä on hyvä aloittaa

Jos aloittelee liikuntaa pitkän tauon jälkeen, liikkumisen määrää, kestoa ja tehoa kannattaa lisäillä pienin askelin. Kaikki arjessa tapahtuva liikkuminen on hyväksi ja vähäinenkin määrä on parempi kuin ei lainkaan. Tärkeintä on löytää itselle mieluinen ja hyvää mieltä tuova tapa liikkua.

[2] Löydä oma tapasi ulkoilla

Ulkoilu on monen iäkkään tärkein harrastus ja ulkona liikkuessa askeleita kertyy helposti ja huomaamatta. Liikkua voi itselle sopivalla tavalla kevyesti liikuskellen tai hengästyen ja hikoillen. Ulkoilumahdollisuudet ovat maksuttomia ja aina avoinna. 

Perinteiset lajit kuten sauvakävely, pyöräily ja hiihto kehittävät kestävyyskuntoa. Ulkona liikkuminen tarjoaa myös monia mahdollisuuksia harjoittaa liikkumiskyvyn kannalta keskeisiä tasapainoa ja lihasvoimaa. Poluille poiketessa tasapainoa haastaa epätasainen alusta ja lisähaastetta tuo lintujen tähyily puiden latvoista. Marjastus ja sienestys toistuvine kyykistelyineen kerryttävät herkullisen saaliin lisäksi jalkojen lihasvoimaa. 

Hyvä on myös muistaa, että arki jo itsessään liikuttaa. Puutarha- ja lumityöt sekä kauppakassien kantaminen kannattaakin ottaa pakollisen pahan sijaan hyvänä tekona omalle hyvinvoinnille.

[3] Hae luonnosta hyvinvointia

Mitä enemmän aikaa luonnossa viettää, sitä terveemmäksi ihmiset itsensä kokevat ja sitä pidempään elävät. Ulkona liikkuminen mm. parantaa unen laatua ja lisää vastustuskykyä. Iäkkäillä luontokokemusten yhteys hyvinvointiin ja terveyteen on voimakkaampi kuin muilla aikuisilla.

Vireystila asettuu usein luonnossa optimaaliseksi, ei ole liian tylsää mutta ei liian kuormittavaakaan. Luonnon elvyttävät vaikutukset syntyvät pääosin stressin lievittymisen ja tarkkaavaisuuden tehostumisen kautta. Stressin lievittyminen tapahtuu nopeasti, jo muutamissa minuuteissa, ja noin 10 minuutin ulkoilu parantaa mielialaa.

Luonnossa liikkumisessa on monia etuja sisällä liikkumiseen verrattuna. Viihtyisät viherympäristöt innostavat liikkumaan ja tuottavat elämyksiä. Luonnossa on sisätiloja enemmän mahdollisuuksia miellyttäviin aistikokemuksiin. 

Luonnossa oleilu siis jo itsessään tuottaa hyvinvointivaikutuksia. Ulkona liikkuessa huomio kannattaa kääntää kilometrien ja minuuttien mittaamisesta oman kehon kuunteluun. Joskus kehomme kaipaa hikiliikuntaa, kun taas toisinaan nokipannukahvit nuotiolla ovat parempi ratkaisu.

[4] Lähde luontoon yhdessä muiden kanssa

Luonto ympäristönä vahvistaa myös yhteisöllisyyttä. Luonnossa ulkoillessa juttu luistaa, kun ympäristö antaa keskustelun aiheita. On havaittu, että luonnossa vuorovaikutus on sallivaa ja ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavia toisiansa kohtaan. Mukavat yhteiset hetket luonnon helmassa voimaannuttavat pitkään. 

Yhdessä liikkuminen myös motivoi osallistumaan. Oman ulkoilun tukena voikin toimia ulkoilukaveri tai sopiva ulkoiluryhmä. Esimerkiksi Suomen Ladun jäsenyhdistykset, kunnat ja muut tahot järjestävät ikäihmisten ulkoiluryhmiä, joihin voi osallistua. Löydä oma yhteisösi ja lähde mukaan.

Parasta ja helpointa mitä kukin voi hyvinvointinsa eteen tehdä, on lähteä ulos luontoon. 

Teksti: Anna-Maria Mansikka, Hanna Valkeinen ja Erja Rappe, Ikäinstituutti 

 

Sinustako +65-vuotiaiden ulkoilun vertaisohjaaja Suomen Ladun jäsenyhdistykseen?

Suomen Latu kouluttaa +65-vuotiaiden vertaisohjaajia. Tutustu koulutustarjontaamme ja lähde mukaan.
lue lisää