Tulipaikkaetiketti

Nuotiopaikat ovat retkeilyalueilla kovassa käytössä, sillä monien retkeen kuuluu tulistelu tai levähdys taukopaikalla. Kova käyttö näkyy usein nuotiopaikkojen ympäristössä. Mitä olennaista retkeilijän olisi tietää nuotiopaikan käytöstä?

Tulipaikkaetiketin noudattaminen takaa, että retkeilystä on iloa niin itselle kuin muillekin luonnossa liikkujille. Tässä viisi tärkeää ohjetta nuotiopaikalla toimimiseen.

[1] Ota huomioon tulenteon säännöt ja turvallisuus

Tee avotuli vain viralliselle nuotiopaikalle ja varmista, että sinulla on lupa tulentekoon maanomistajalta. Maa- ja metsäpalovaroituksen ollessa voimassa avotulenteko on kielletty. Tarkista varoitustilanne aina ennen tulien sytyttämistä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Tulen tekemisen sijaan ruoanlaitossa voi aina hyödyntää retkikeitintä. Jos teet tulet, pidä sammutusvälineet lähellä ja valvo nuotiota koko ajan.

[2] Käytä polttopuuta harkiten

Käytä vain tulipaikalle tuotuja polttopuita. Älä kerää puita ympäröivästä luonnosta tai revi tuohta elävistä puista.  Polttopuita tulisi aina käyttää säästeliäästi ja seuraavalle tulistelijalle olisi hyvä jättää pieniä, sytytykseen sopivia puita tai valmiiksi vuoltuja kiehisiä. 

[3] Pidä tulipaikka siistinä ja kunnioita luontoa

Nuotiopaikan ympäristöä ei tule roskata, tuhria tai muokata esimerkiksi kaivamalla maata tai siirtämällä kiviä. Rakenteisiin ei tule piirrellä tai kaiverrella.

Vie mukanasi kaikki tuomasi roskat ja jätä nuotiopaikka siistiin kuntoon. Maatuvat jätteet, kuten banaaninkuoret ja kahvinporot kuuluvat myös roskiin. Jos nuotiopaikalla on käymälä, johon biojätteet on luvallista laittaa, voit hyödyntää sitä. Muussa tapauksessa kerää biojätteet mukaasi roskapussiin.

[4] Ota muut retkeilijät huomioon

Kunnioita muita retkeilijöitä. Vältä levittäytymästä koko tulipaikalle, sillä yhdelle nuotiopaikalle mahtuu usein monta seuruetta. Ole aina valmis jakamaan nuotiopaikla muiden retkeilijöiden kanssa, sopu sijan antaa. 

[5] Sammuta nuotio huolella ja ennakoiden

Nuotion sammuttaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta se ehtii hiipua rauhassa hiillokseksi. Tarvittaessa voit käyttää vettä tai hiekkaa sammutukseen. Ennen nuotiopaikalta poistumista varmista aina, että tuli on täysin sammunut eikä kytevää hiillosta ole jäljellä