Kaikille avoin ulkoilu -hanke tukee moninaisten perheiden ulkoilua

Kaikille avoin ulkoilu -hanke kehittää yhdenvertaista ulkoilua perheille lisäämällä toiminnan toteuttajien osaamista tapahtumien järjestämisessä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Ladun perhetoiminnan ja Liikkuva perhe-ohjelman kanssa.

Hanke lisää perheiden luontoliikunnan osallistumismahdollisuuksia. Kyseessä on jatkohanke Yhteiset polut -hankkeelle, jonka Suomen Latu ja Suomen Paralympiakomitea toteuttivat vuonna 2022. Hankkeessa pilotoitiin soveltavaa ulkoilua moninaisille perheille. Yhteiset polut -hankkeen kokemukset osoittivat, kuinka merkittävä tarve on lisätä perheliikunnan toimijoiden tietoa ja osaamista inklusiivisesta ulkoilutoiminnasta. 

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat:

1)  Koulutamme Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä ja heidän paikallisia kumppaneita esteettömyydessä ja saavutettavuudessa, jotta yhdenvertainen ja tasa-arvoinen ulkoilu kehittyy paikallisissa ulkoilutapahtumissa.

  • Perustamme 4-8 jäsenyhdistyksen/henkilön kehittäjäryhmän. Koulutamme jäseniä ja kehitämme heidän kanssaan koulutuksen sisältöä tarpeiden mukaisesti.
  • Suunnittelemme ja toteutamme osaksi Suomen Ladun koulutustarjontaa lyhytkoulutuksen inklusiivisten ulkoilutapahtumien toteuttamisesta.

2) Kehittämme liikunnan kansalaistoimintaa ja vähennämme eriarvoisuutta yhteiskunnassa kehittämällä esteettömiä ja saavutettavia ulkoilutapahtumia, jotta perheet erilaisin toimintakyvyin voivat osallistua. Luomme valmiita malleja toteuttaa inklusiivisia ulkoilutapahtumia ja tuotamme tukimateriaaleja. 

  • Toimijat järjestävät yhteensä 10-20 erikokoista esteetöntä/saavutettavaa tapahtumaa hankkeen aikana.

3) Lisäämme tietoisuutta inklusiivisesta ulkoilutoiminnasta ja edistämme tietoisuutta soveltavasta ulkoilusta ja retkeilystä viestinnän keinoin. 

  • Viestimme esteettömistä ja saavutettavista tapahtumista. Lisäämme tietoisuutta soveltavasta ulkoilusta. Tuotamme 8-16 artikkelia ja 4-8 videota/podcastia.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä tuotetaan esteettömiä ja saavutettavia tapahtumia, moninaiset osallistujat koetaan osaksi toimintaa ja heidän osallistuminen on mahdollista.

Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali tulee myös muiden alan toimijoiden käyttöön ja materiaaleista viestitään Suomen Ladun ja Liikkuva perhe -ohjelman viestintäkanavilla.

Hankkeen ajankohtaiset uutiset ja artikkelit

Haukkaa pieni pala kaikille avoimen ulkoilun kakusta. Julkaistu Latu & Polku verkkolehdessä 22.11.2023.

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen ensimmäisen hankevuoden aikana tuotettiin paljon uutta materiaalia jäsenyhdistysten käyttöön. Hankkeen kehittäjäryhmä toteutti monipuolisesti kaikille avoimia ulkoilutapahtumia, joissa moninaiset perheet pääsivät ulkoilemaan esteettömyys ja saavutettavuus huomioituna. Lue lisää >>

Kaikille avoin ulkoilu kehittyi Metsähotelli Partaharjussa.

Suomen Latu edisti inklusiivista ulkoilua ja retkeilyä Suomen luonnon päivänä 26.8.2023 järjestetyssä Metsähotelli Partaharjussa, joka toteutettiin esteettömänä. Inklusiivisuus otti taas ison harppauksen kehityksessään. Lue lisää >>

Kaikille avoin ulkoilu -hanke mukana Liikuntatieteellisen seuran artikkelikokoelmassa

Vuonna 2023 julkaistussa Kaikille avoin liikunta kunnissa -artikkelikokoelmassa asiantuntijat tarjoavat laajan kokonaiskuvan soveltavan liikunnan nykytilasta. Suomen Ladun asiantuntija Miika Honkanen ja Suomen Paralympiakomitean projektipäällikkö Petri Rissanen kirjoittivat kokoelmaan artikkelin soveltavasta luontoliikunnasta ja ulkoilusta. Artikkelissa Honkanen ja Rissanen tarjoavat vinkkejä kuntatoimijoille kaikille avoimen ulkoilun kehittämiseksi. Lue lisää >>

Hankkeen kehittäjäryhmä kokoontui lähipäivään 5.8.2023.

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen kehittäjäryhmä kokoontui 5.8.2023 lähitapaamiseen Suomen Ladun toimistolla. Päivän aiheena oli mm. selkeä ja soveltava ohjaaminen. Lue lisää >>

Kaikille avoin ulkoilu -hanke Metsähotelli Partaharjussa.

Pieksämäen Partaharjuun nousi 26.8.2023 historian suurin Metsähotelli. Majoittautuminen Metsähotellissa oli maksutonta ja tapahtumassa oli huomioitu esteettömyys. Lue lisää >>

Kaikille avoin ulkoilu -hanke mukana Retkelle -päivillä

Hanke tukee, kannustaa ja innostaa järjestämään retkiä moninaisille osallistujille. Matalan kynnyksen retkiä varten on tuotettu materiaalia soveltavaan ulkoiluun ja monikulttuuriseen toimintaan. Lähde matalalla kynnyksellä toteuttamaan retkiä. >>

 

Kehittäjäryhmän toiminta käynnistyi. Ajankohtaista yhdistyksille uutiskirje 15.3.2023

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen kehittäjäryhmä aloitti toimintansa keväällä 2023. >>

Liikunnallisilla apuvälineillä luontoon. Suomen ladun uutiskirje 3/2023

Luontoliikunnan esteettömyydessä iso osansa on välineillä. Henkilöiden, joilla on erilaisia toimintakykyjä, on mahdollista harrastaa ulkoilua hyödyntäen liikunnallisia apuvälineitä, joita voi käyttää itsenäisesti tai avustettuna. Kaikki välineet eivät ole kalliita, ja niitä voi myös vuokrata tarpeen mukaan. Välineitä voi vuokrata valtakunnallisesti www.valineet.fi-sivuilta. Luontoliikunnan apuvälineistä voit lukea myös lisää täällä. >>

Hae mukaan Kaikille avoin ulkoilu -kehittäjäryhmään! 13.2.2023

Suomen Latu jatkaa yhdenvertaisen ulkoilun edistämistä, 12.1.2023.

Yhteiset polut -hanke päättyi ja Kaikille avoin ulkoilu -hanke käynnistyi. Yhteiset polut pilotoi toimintaa moninaisille perheille, jonka pohjalta tehtiin jatkosuunnitelmia. Onnistuneen hankkeen ja jäsenyhdistysten aktiivisuuden johdosta toiminta sai jatkoa Kaikille avoin ulkoilu -hankkeella.

Yhteistyössä

Yhteystiedot

Miika Honkanen
asiantuntija, Kaikille avoin ulkoilu -hanke
+358505815389
miika.honkanen@suomenlatu.fi