Edistämme vastuullista ulkoilua

Suomen Ladun vastuullisuusohjelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusuunnitelma on voimassa vuosille 2023-2024. Yhtenä toimenpiteenä olemme avanneet nimettömän ilmoituskanavan mahdollisten epäasiallisten tapahtumien ilmoittamiseen. 

Emme hyväksy syrjintää emmekä häirintää missään muodossa. Haluamme, että kaikki syrjintä- ja häirintäkokemukset tulevat tietoomme, jotta niihin voidaan puuttua.

Voit tehdä häirintäilmoituksen Suomen Ladun tai sen jäsenyhdistyksen tapahtumassa tapahtuneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä, jonka kohteeksi olet itse joutunut tai jota olet sivustaseuraajana ollut todistamassa. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, mutta asian edelleenkäsittelyä helpottaa, jos lomakkeen täyttäjä antaa yhteystietonsa.

Lomake palautuu Suomen Ladun toimistolle, missä se käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli täyttäjä jättää omat yhteystietonsa, häneen ollaan yhteydessä mahdollisimman pian. Suomen Ladun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen toimeenpanosta vastaa järjestöpäällikkö Kirsi Uusitalo (kirsi.uusitalo@suomenlatu.fi).

Ilmasto ja ympäristö

Ilmasto- ja ympäristösuunnitelma on voimassa vuosille 2024-2025. Pyrimme huomioimaan kestävyyden eri ulottuvuudet: ekologisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden. Ilmasto- ja ympäristösuunnitelmamme toteuttaa erityisesti ekologisen kestävyyden tavoitteita. Suunnitelma antaa työkaluja Suomen Ladun johdolle, työntekijöille ja luottamushenkilöille ympäristövastuun edistämiseen ja toteuttamiseen käytännössä. Suunnitelmassa hyväksytään myös järjestötason toimenpiteet ympäristövastuun edistämiseksi. Lisäksi kannustamme ja ohjaamme Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä ottamaan omassa toiminnassaan huomioon ympäristövastuun edistämisen. 

Turvallinen toimintaympäristö

Turvallista toimintaympäristöä turvaamme erilaisin lajikohtaisin turvallisuusohjein ja riskikartoituksin. 

Hyvä hallinto

Hyvään hallintoon liittyviä asiakirjoja kokoamme tälle sivulle.