Luonnossa kotonaan

Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Toiminnan perustana on näkemys leikkivästä ja liikkuvasta, ainutlaatuisesta lapsesta. Lapsen osallisuus ja kestävä elämäntapa ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja näkyvät arjessa. Lisätietoa luonnossakotonaan.fi.

Luonnossa kotonaan -peruskurssi (15 x 45 min)

Toimitko paljon ulkona lasten kanssa? Haluaisitko syventää luontoliikunnan sekä luonto- ja ympäristökasvatuksen osaamistasi? Tai oletko ehkä kiinnostunut liittymään mukaan Luonnossa kotonaan -verkostoon?

Luonnossa kotonaan -peruskurssilla syvennymme LK-ydinajatukseen käytännönläheisesti ja omia kokemuksia jakaen. Keskeisiä teemoja ovat Ulkoilmaelämä, Toimintaympäristö ja ulkoilun määrä sekä Leikki ja liikkuminen. Lisäksi koulutuksessa käydään lyhyesti läpi LK-tausta ja perusteet sekä nykyinen LK-toimintamalli.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on LK-perusosaaminen sekä edellytykset hakea LK-toimipaikkajäsenyyttä. Kurssi ei sisällä toimipaikan esim. päiväkodin perustamiseen liittyviä asioita vaan keskittyy löytämään vastauksen kysymykseen Miksi luonnossa? 

Kurssi toteutetaan sekä sisällä että ulkona. Kurssipäivien kesto on pääsääntöisesti klo 9-16.

Kurssille osallistuminen edellyttää kasvatus- tai opetusalan tutkintoa. 


Koulutukset

Kurssin hinta on 190 € Suomen Ladun jäsen, 215 €.

Voit myös tilata oman Luonnossa kotonaan -peruskurssin: suomenlatu.fi/tilauskurssit