Jokaisenoikeuksia ei saa rajoittaa ilman lain määräämää perustetta

Jokaisenoikeuksia voidaan rajoittaa lakiin kirjatuilla perusteilla.

Esimerkiksi valtakunnan rajamerkkejä, puolustusvoimien merkkejä ja luonnonsuojelualueista kertovia kylttejä kuuluu kaikkien noudattaa, koska ne perustuvat lakiin. Myös ammatinharjoittajat tai yksityishenkilöt voivat asettaa luvallisia kielto- ja opastauluja. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennustyömaa-, läpikulku kielletty- ja yksityisaluekyltit, jotka ovat voimassa muun muassa turvallisuussyistä. Yksityisten ja ammatinharjoittajien kyltit kertovat alueen maankäytöstä ja varoittavat kulkijoita mahdollisista vaaroista.

Jokaisenoikeuksia ei saa rajoittaa ilman lain määräämää perustetta

Maanomistajilla ei ole oikeutta rajoittaa jokaisenoikeuksia omalla maallaan ilman perusteita. Alueella liikkumista tai oleskelua ei saa kieltää, jos siihen ei ole maankäytöstä johtuvia esteitä. 

Tiedottavia kylttejä, jotka eivät rajoita jokaisenoikeuksia saa pystyttää omalle maalle. Tällaisia ovat esimerkiksi yksityisalue ja läpikulku kielletty -kyltit piha-alueen reunassa. Tällaiset kyltit ovat voimassa, jos ne nojautuvat lakiin, esimerkiksi tiedottavat kotirauhan suojaa nauttivasta piha-alueesta.

Jos kyltit on pystytetty ilman lakiin nojaavaa syytä, eivät ne ole voimassa. Kylttejä ei saa kuitenkaan ottaa pois, vaan ongelmallisista kylteistä voi ilmoittaa kyltin pystyttäjälle tai poliisille.