Rakennetun tulipaikan käyttö ei ole jokaisenoikeus

Metsissä, luonnonsuojelualueilla ja muilla virkistysalueilla on runsaasti yleiseen käyttöön tarkoitettuja rakennelmia kuten laavuja, kotia, liitereitä, huusseja, laitureita ja katoksia, joita saa käyttää vapaasti.

Yleisiä rakennelmia käytettäessä tulee ottaa muut käyttäjät huomioon ja siistiä tila käytön jälkeen. Tietoja alueiden käytettävissä olevista rakennelmista löytyy esimerkiksi luontoon.fi -sivustolta. 

Rakennelmien käyttäminen ei ole jokaisenoikeus

Rakennelmien käyttäminen ei ole jokaisenoikeus, vaan rakennelman omistajalla on oikeus päättää niiden käytöstä. 

Yleensä alueilla, joilla saa liikkua jokaisenoikeudella, myös rakennelmat ovat kaikkien käytettävissä, jollei käyttöä erikseen kielletä. Rakennelman omistaja voi kuitenkin koska tahansa määrätä omistamastaan rakennelman käytöstä.