Melonnan ohjaajakurssi

Melontaohjaajan tehtävänä yhdistyksessä on toteuttaa toimintaa, ohjata iltalenkkejä, vetää retkiä ja avustaa koulutuksissa. Ohjaaja toimii helpoissa olosuhteissa, tyypillisesti vajan lähivesillä ja vajarannassa. 

Ohjaajan tehtävät ovat:

  1. Koulutustoiminta, ensisijaisesti peruskurssit
  2. Muu ohjattu melontatoiminta, esim. kuntolenkit, viikkomelonnat, retket

Ohjaajan toimintaroolit ovat:

  1. Avustava, esim. peruskurssin apuopettaja tai melontaretken apuvetäjä
  2. Vastuullisena, esim. peruskurssin opettaja, retken johtaja tai harjoitussession ohjaaja

Pääpaino ohjaajakoulutuksessa on käytännön taidoissa tyypillisissä seura- tai yhdistystoiminnan toimintaympäristöissä; lähivesillä ja helpommilla retkillä. Ohjaajakoulutuksen sisältöön voi tutustua tästä linkistä

Kurssin hyväksytty suorittaminen antaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton melontaohjaajapätevyyden ja valmiudet ohjata melonnan alkeiskursseilla ja matalan kynnyksen melontaretkillä ja -tapahtumissa.
Osallistujilta edellytetään ennen kurssia suoritettua Meloja 2 / EPP2-taitokoetta sekä sitoutumista oman yhdistyksen melontatoimintaan. 
Tutustu taitokoevaatimuksiin tästä linkistä: Meloja 2 / EPP2 -vaatimukset

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä toimiville aktiivimelojille. Maksuttomia koulutuspaikkoja on tarjolla 2/yhdistys ja tarkoitettu henkilöille, jotka sitoutuvat ohjaamaan melontaa omassa yhdistyksessään. Koulutukseen osallistumisesta ja ohjaamisesta tulee sopia oman yhdistyksen hallituksen kanssa, ennen kurssille ilmoittautumista.

Kurssit toteutetaan retkiolosuhteissa, eli majoittuminen on omissa teltoissa tai muissa majoitteissa ja ruokailut ovat omatoimisia retkiruokailuja. 

Suomen Ladun melontakoulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.