Hankkeessa koettua

"Kävelymatka oli pitkä, mutta meni upeasti. Metsän portilla (kuusiaita metsän reunassa) koputettiin, mentiin metsään kylään ja kirjoitettiin metsän vieraskirjaan tikuilla, kävyillä yms. oman nimen alkukirjain. Käytiin läpi metsäsäännöt. Nähtiin palokärjen koloja, kuultiin tarinaa tikoista ja kuoriaisista ja tutkittiin kuoriaisten käytäviä. Pienryhmille jaettiin Kaarniaispolun kartat, joihin tutustuttiin. Paikallistettiin itsemme niille muutaman kerran retken aikana. Lapsilla oli hienoja elämyksiä, kun yhdistivät karttamerkin ja luonnonmuodostelman. Evästauko kallioilla, jonka jälkeen kuunneltiin tarina ketusta ja myyristä. sen jälkeen oli kolmessa ryhmässä tehtäviä: 1. Leikki: Kiven ja puun taakse piiloon (kettu – myyrät) – 2. Metsämatematiikkaa: Yhteenlaskua tikuilla, myös + -merkki -> lausekkeen lukeminen 3. Metsäaarteen etsiminen jaettuun pikkurasiaan. Matkan aikana tunnistettiin myös sieniä, marjoja ja sammalia. Sitten olikin jo kiire koululle."

Näin kuvasi yksi pilottikoulun opettaja tuntejaan lähiluonnossa. Näilläkin tunneilla oppilaiden liikkuminen lisääntyi, he oppivat uusia käsitteitä, kertasivat ja syvensivät oppimaansa. Ensimmäisen luokan oppilaat tutustuivat kartan käyttöön, harjoittelivat yhdessä toimimista ja tekivät matematiikkaa. Tärkeintä lienee kuitenkin elämysten ja kokemusten kautta ulkona oppiminen, jolla voimme vaikuttaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin – aina psyykkisestä hyvinvoinnista fyysiseen. 

Oppimisen ja opetuksen siirtäminen lähiluontoon on rikastuttava kokemus niin opettajalle kuin oppilaille. Tämän opettajamateriaalin kautta Suomen Latu toivottaa onnistuneita oppimisen elämyksiä omassa lähiluontokohteessanne.

_________________________________________________________________________________________________

Opettajien kokemuksia pilottihankkeesta

Koonti kyselystä, jossa pilottikoulujen opettajilta kysyttiin yhteistyötuntien päätyttyä lähiluonnossa toimimisen merkitystä oppimiseen ja oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen opettajan näkökulmasta. 

Kaipaisitko lisää käsipareja?

Listasimme eri tahoja, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan koulussa auttavana käsiparina. Erilaisia yhteistyötahoja tarjoavat niin liikuntaseurat kuin kulttuuripalvelut. Pitkäjänteiseen yhteistyöhön mahdollisuuden antaa myös useiden eri tahojen koulukummitoiminta. Suomen Ladun retkeilykummi edistää lasten ulkoilullista elämäntapaa ja tuottaa iloa luontokokemusten kautta. Retkeilykummi on vapaaehtoinen, jonka avulla koululuokat tai koulujen kerholaiset pääsevät tutustumaan luontoon. Retkeilykummi on retkeilyyn innostaja, erätaitoinen asiantuntija, luonnontuntija tai kaikkia näitä.