Näin liikkeelle 

Lähiluonnossa tai -metsässä toteutettavan opetuksen onnistumiseksi on syytä huomioida joitakin perusasioita. Näistä tärkeimmät koskevat oppilaiden hyvinvointia ja jaksamista luonnossa liikkuessa. Luonnossa tai metsässä on mukava olla, mikäli oppilaalla on oikea säänmukainen vaatetus sekä verensokeri kohdallaan. Ulkona toteutettavasta opetuksesta onkin siis syytä informoida huoltajia etukäteen sekä tarvittaessa muistutettava seuraavana päivänä olevasta oppitunnista tai retkestä lähiluontoon.

_________________________________________________________________________________________________

Näin liikkeelle:

Tähän osioon on kerätty Luokasta luontoon -hankkeessa havaittuja hyviä käytänteitä ja ajatuksia lähdettäessä oppimaan lähiluontoon.

Kirjallisuutta, lähteitä ja linkkisivuja

Lähiluonnossa oppimiseen löytyy paljon valmista materiaalia. Näitä valmiita materiaaleja on osaksi myös hyödynnetty tässä opettajamateriaalissa. 

Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi:

Suunniteltaessa oppimista lähiluonnossa on hyvä huomioida myös turvallisuus ja riskikartoituksen tekeminen. Otsikon linkistä voit tulostaa pohjat niin turvallisuussuunnitelmalle kuin riskikartoitukselle. Mallia täyttämiseen voi saada samalta nettisivulta kohdasta riskikartoitus-metsäretki-kesä-syksy.  

Harjoitellaan ensiapua

Lähdettäessä lähiluontoon jokaisen on hyvä tietää miten toimia tapaturman sattuessa. Ensiapua voidaan harjoitella esimerkiksi näillä harjoitteilla jo koulussa ennen lähiluontoon siirtymistä. Harjoitukset voi tehdä rastitehtävinä myös omassa lähimetsässä. Harjoituksissa korostuu yhdessä auttaminen, joten harjoitukset on tarkoitus tehdä pienryhmissä. Hyvää materiaalia ensiavun antamiseen löytyy myös täältä.