Luokasta luontoon -materiaali

Suomen Ladun Luokasta luontoon -hanke on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana, osana Liikkuva koulu -ohjelmaa. Luokasta luontoon -hankkeen tavoitteena on siirtää 1–4-luokkalaisten lasten oppitunteja ja kerhotoimintaa nimensä mukaisesti luokasta luontoon. Toiminta lähiluonnossa lisää lasten fyysisen aktiivisuuden määrää, vähentää koululaisten päivittäistä istumista ja paikallaanoloa sekä muuttaa oppimista toiminnallisemmaksi.

Lukuvuosina 2014–2015 ja 2015–2016 toteutettavan hankkeen osa-alueita ovat:

  • Opettajien kanssa tehtävä yhteistyö ja opetuksen suunnitteluun tuotettava tukimateriaali
  • Avaimet luontoon – luontoliikuntaa kerhotoimintaan -koulutusten pitäminen
  • Retkeilykummitoiminta

Näille sivuille on koottu materiaalia opettajille hankkeessa mukana olleiden pilottikoulujen kanssa tehdyistä hyvistä käytänteistä. Osa materiaaleista sopii toteutettavaksi oppilaiden kanssa sellaisenaan, mutta materiaali voi toimia myös ideapankkina, jonka pohjalta opettaja lähtee luomaan omaa lähiluonnon luokkahuonetta.

Iloa ja liikettä oppimiseen!