Yhteistyötä

Useamman opettajan kanssa saadaan koulupäivään joustoa ja uusia eriyttämisen mahdollisuuksia opetukseen. Oppilaat voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin, joiden kokoonpano elää lukuvuoden aikana. Joustavalla ryhmittelyllä erilaisille oppijoille pystytään tarjoamaan tukea tai lisähaastetta tarpeen mukaan. Toiminta edellyttää opettajilta yhteistä suunnittelua ja toiminnan sekä lasten jatkuvaa arviointia.

Opetussuunnitelma 2014 toteaa yhteistyöstä mm. seuraavaa:

  • Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille.
  • Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon nivelkohtien.

Tästä osiosta löytyy kuuden kerran tuntisuunnitelmat äidinkielen ns. palkkityöskentelytunneille. Kullekin tunnille on suunniteltu "toimintapisteet" neljälle aikuiselle (opettajat ja avustajat mukana). Luokasta luontoon -pilottikoulussa tässä osiossa työskenteli kaksi luokkaa yhdessä. 

________________________________________________________________________________________________

Valmiit tuntisuunnitelmat

Tästä materiaalista voi myös poimia yksittäisiä tehtäviä tai esimerkiksi yhden tuntisuunnitelman toteutettavaksi. Osiosta löytyy yhteensä 30 harjoitusta äänteisiin, vokaalien ja konsonanttien sekä sanaluokkien harjoitteluun. 

Monistettavaa materiaalia

Edellä kuvatut tuntisuunnitelmat tarvitsevat tuekseen monistettavaa materiaalia. Kaikki monistettava materiaali on kerätty tähän dokumenttiin.