Koulut

Oli kyseessä sitten lähi- tai etäopetus, monipuolisia oppimisympäristöjä ei voi unohtaa. Lähiluonto, piha tai puisto on useimmille avoinna ja helposti saavutettavissa. Samalla toteutuvat opetussuunnitelman lähtökohdat: liikkuminen sekä liikunta lisääntyy ja  stressitekijät laskevat. Lähimetsässä liikkuessa ja toimiessa myös vastustuskyky vahvistuu.

Lue tästä: Ulos oppimaan - vinkkejä alakouluun ( pdf avautuu uuteen välilehteen) 

Lue tästä: Ulos oppimaan - vinkkejä yläkouluun (pdf avautuu uuteen välilehteen)

 

Luontopäiväkirja
Tee säännöllisesti luonnonhavainnointiretkiä tai rajaa itsellesi oma tarkkailuruutu lähiluonnosta. Kirjaa havainnot omaan luontopäiväkirjaasi. Havainnointiretki voi kulkea aina samaa reittiä, jolloin keskitytään siihen, miten luonto muuttuu säästä, vuodenajasta ja paikasta riippuen. Päiväkirjaan voi myös piirtää havaintoja tai aloittaa oman kasvion. Kasvion teko digitaalisesti on suositeltavaa. 

 

Koodausta luonnonmateriaaleilla

Tarvikkeet:

  • Alustaksi ruudukko, jonka voi piirtää esim. vahakankaalle, vanhalle lakanalle tai suihkuverholle. Ruudukon voi piirtää myös suoraan hiekkaan tai lumeen.
  • Erilaisia luonnonmateriaaleja, esim. käpyjä, kiviä, lehtiä ja keppejä.
  • Pelihahmo, jota liikutellaan alustalla (sekin voi olla luonnonmateriaalia tai vaikka legopalikka)
  • Yksi esine maaliksi. Maalin voi merkitä myös teipinpalalla tms.
  1. Päätetään koodin käskyt, esim. käpy = liiku yksi askel eteenpäin, kivi = liiku yksi askel taaksepäin, lehti = käänny vasemmalle, keppi = käänny oikealle. Nämä kannattaa kirjoittaa ylös, jolloin mahdolliset väärinmuistamiset eivät sotke koodia.
  2. Asetetaan alustalle johonkin kohtaan "maali" eli esine, jota tavoitellaan.
  3. Laaditaan luonnonmateriaaleista koodi eli ohjerivistö, johon laitetaan luonnonmateriaaleja niin, että niiden antamaa ohjetta seuraamalla pelihahmo pääsee maaliin. Eli esim. kolme käpyä + lehti + toiset kolme käpyä = liiku kolme askelta eteenpäin, käänny vasemmalle ja liiku taas kolme askelta eteenpäin.
  4. Mitä isompi ruudukko, sitä vaikeampi tehtävä.
     

Ulkona koodaaminen (kuten muutkin ulkona tehdyt harjoitteet) toteuttavat hienosti laaja-alaisen osaamisen tavoitteita; ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (OPS 2014).

 

Rastirata jokamiehenoikeuksista
Tulosta valmis materiaali käyttöösi täältä>>
 

Luokasta luontoon

Suomen Ladun luokasta luontoon hankkeen sivuilta löytyy valmiita tuntimalleja alkuopetukseen sekä ideoita mm. monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Hanke toteutettiin vuosina 2014-16 ja kohderyhmänä olivat luokka-asteet 1-4. Tutustu materiaaleihin tästä.