Suomen Latu - Friluftsfrämjandet i Finland

Friluftsaktiviteter för alla

Suomen Latu — Friluftsfrämjandet i Finland är en nationell ideell organisation som grundades 1938. Suomen Latu har en unik roll som den största friluftsorganisationen i Finland och antalet individuella medlemmar ökar och uppgår nu till mer än 90 000 medlemmar i 176 föreningar. Vi ger ut tidningen Latu&Polku, som är den största friluftstidningen i Finland med 140 000 läsare.

Vårt uppdrag är att främja friluftsliv och en fysiskt aktiv livsstil för alla. Våra aktiviteter täcker alla årstider och är anpassade för alla åldrar. Traditionella aktiviteter som vandring och skidåkning är fortfarande populära och nya, som välbefinnande från natureno och aktiviteter för familjer har slagit rot. Allt som allt främjar Suomen Latu 15 aktiviteter nationellt genom att organisera utbildningar och stödja volontärerna. Medlemsföreningarna organiserar aktiviteter baserat på lokala intressen och förhållanden.

Enligt vår vision hittar alla ett meningsfullt sätt att ägna sig åt utomhusaktiviteter och njuta av naturen. Suomen Latu är en erkänd förespråkare för utomhusaktiviteter. Våra medlemmar främjar utomhusaktiviteter och njuter av naturen på ett hållbart sätt.

Vill du vara med?

Alla medlemsföreningar i Suomen Latu är öppna för alla. Du kan söka efter antingen en lokal eller nationell medlemsförening att gå med i, beroende på om du är intresserad av lokala aktiviteter eller till exempel aktiviteter relaterade till en specifik utomhussport. Tyvärr är sökfunktionen endast tillgänglig på finska.

Våra värderingar

Alla har rätt till friluftsliv

Vi arbetar för att alla som bor i Finland ska ha rätt att utöva friluftsliv på sin egen nivå, beroende på utgångsläget, på egen hand eller tillsammans med andra och i sitt närområde - oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, hälsa eller social ställning. Vi anordnar friluftsaktiviteter som passar alla och deltar i evenemang som anordnas av andra. Utomhusaktiviteter finns i vår vardag, till exempel som fysisk aktivitet på fritiden och på jobbet. 

Vi respekterar miljön 

Utomhusområden är en förutsättning för vår verksamhet. Våra aktiviteter stärker en hållbar relation till naturen eftersom de bygger på fysisk aktivitet (inga motoriserade aktiviteter förutom för funktionshindrade) och skapar en genuin koppling mellan natur och sinne. Vi undviker onödigt slitage på naturen. Vi respekterar naturen och kommunicerar hur man agerar hållbart i naturen. Vi kan njuta av naturen och bevara den för kommande generationer. Vi värnar om allas rättigheter och skyldigheter. Vi vägleder friluftsentusiaster på ett holistiskt sätt till miljömässigt ansvarsfulla metoder i alla våra aktiviteter.

Våra aktiviteter och vår information är öppna för alla

Våra aktiviteter är öppna för alla och det är lätt att engagera sig. Alla är välkomna att ansluta sig till oss. Vi kommunicerar om utomhusaktiviteter och relaterade ämnen på ett transparent sätt. . Transparens uttrycks i förtroende, engagemang och respekt för våra handlingar.

Volontärarbete är vår hörnsten

Människor engagerar sig i våra aktiviteter efter eget val. Vårt mål är att stödja frivilligt deltagande och självständighet. Vi värdesätter volontärernas bidrag. Den anställda personalens roll är att skapa, upprätthålla och stödja ett ramverk för volontärarbete.