Monikäyttöreitit

Talvisten ulkoilureittien kysyntä eri ulkoilulajeihin, muuhunkin kuin hiihtoon, on lisääntynyt. Erityisesti taajamien lähellä sijaitseville valaistuille ulkoilureiteille kohdistuu paine muuttaa niiden käyttötarkoitusta useamman käyttäjäryhmän monikäyttöreiteiksi.

Usein olisi asukkaiden liikkumisen ja maankäytön suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaista, että reitillä voisi mahdollistaa monien käyttäjäryhmien, kuten hiihtäjien, kävelijöiden ja pyöräilijöiden aktiivisen liikkumisen.

Olemme laatineet yhteistyössä Tukesin kanssa ohjeen monikäyttöreittien suunnitteluun, ylläpitoon ja niillä liikkumiseen.

Lataa monitoimireitin ohje tästä (PDF, avautuu uuteen ikkunaan)

Suomen Latu teki Reila-hankkeen yhteydessa (REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2015 – 2018) asiasta kaksi laajaa selvitystä. 

Maastossa olevien ulkoilureittien monikäyttö: nykytila, esteet ja mahdollisuudet  -raportin löydät täältä. Se on suunnattu pääasiassa reittien ylläpitäjille ja suunnittelijoille.  

Maastossa olevien ulkoilureittien ylläpitäjän vastuu, yrittäjän vastuu ja ulkoilijan omavastuu  -raportin löydät täältä. 

Kalvoja ja kuvia monikäytöreiteistä löydät täältä.

Reila-hankkeessa tuotettiin paljon muutakin hyvää materiaalia ulkoilureittien suunnittelusta, ylläpidosta, opasteista ja mm. pelastuspaikannusmerkeistä. Hankkeen sivut löydät täältä.

 

Yhteistyössä: