Luistelurata luonnonjäällä

Luonnonjäillä on mukava viilettää ja ihailla ympäröiviä maisemia. Auratut luistelureitit ja mahdolliset muut palvelut reitin varrella tekevät matkasta mukavan. Katso Suomen luisteluliiton sivuilta Suomen matkaluisteluradat. 

Luistelureitin rakentaminen

Ideakortista saat konkreettisia vinkkejä jääradan suunnittelutyöhön. Ideakortissa tarkastellaan luonnonjäälle tai maanpäälle rakennettavan luistelureitin rakentamista.  

Ideakortti Matkaluistelureitit

Suomen Ladun tiedostosta - Ideoita ulkoilun edistämiseen löydät sivuilta 55-56 tietoa luistelureitin ylläpidosta ja jään paksuudesta.

Tukes on koonnut palvelujen tarjoajille ohjeita jääturvallisuudesta: Jääturvallisuus kuluttajapalveluissa.

Lue tarkemmin miten turvallinen ja käyttäjäystävällinen luonnonjäärata rakennetaan. Reilu kaksikymmentäsivuinen opinnäytetyö kertoo havainnollisesti luonnonjääradan ylläpidosta, kustannuksista ja kehittämisestä.