Ulkoilufoorumin kuntavaaliteemat 2017

 

Ulkoilufoorumin jäsenjärjestöjen tavoitteena on, että kunnan ulkoiluun, viheralueisiin ja vesistöihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon seuraavat asiat:

  1. Kuntalaisten kuunteleminen ja osallistaminen: Kunnan ulkoilualueiden säilyttäminen ja kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön kaikkien kuntalaisten tarpeesta ja kuntalaisille annetaan mahdollisuus osallistua ulkoilualueiden ja -palveluiden suunnitteluun, päätöksentekoon, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisää taustatietoja täältä (PDF).
     
  2. Vesistöjen ja rantojen avaaminen kaikkien kuntalaisten käyttöön: Kunta tarjoaa kaikille asukkailleen mahdollisuuden viihtyä rannoilla ja vesistöissä rauhoittamalla taajamissa ranta-alueet rakentamiselta, tarjoamalla kaikille avoimia rantautumis- ja vesillelaskupaikkoja ja monikäyttöisiä harrastuspaikkoja sekä mahdollistamalla helpon ja esteettömän pääsyn rannoille. Lisää taustatietoja täältä (PDF).
     
  3. Viheralueiden huomioiminen kaavoituksessa: Kunta säilyttää ja suunnittelee taajamia kaavoittaessaan erikokoisia ja -tyyppisiä lähivirkistysalueita ja niitä yhdistäviä käytäviä sekä suhteuttaa viheralueiden määrän ja laajuuden kunnan nykyisiin ja tuleviin asukasmääriin. Lisää taustatietoja täältä (PDF).
     
  4. Lasten ja nuorten ulkoilumahdollisuuksien edistäminen: Kunta tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen pääsyn luontoon sekä edistää lasten ja nuorten ulkoilua niin koulu- ja päiväkotitoiminnan yhteydessä kuin vapaa-ajallakin. Lisää taustatietoja täältä (PDF).