Kuntavaaliteemat 2021

Lapset leikkivät, liikkuvat ja oppivat luonnossa 

Luonto on monipuolinen liikunta- ja oppimisympäristö. Kaikkien koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä tulee olla lähimetsä.

Kunta huolehtii riittävästä ammattilaisten täydennyskoulutuksesta, joka antaa kasvattajille ja opettajille osaamista ohjata lapset luontoon leikkimään, liikkumaan ja oppimaan.
 

Kunnan strategiaan kirjataan, että se edistää asukkaidensa liikuntaa, ulkoilua ja viheralueiden käyttöä 

Paras tapa edistää kuntalaisten ulkoilua, liikkumista ja aktiivista elämäntapaa on sisällyttää nämä kunnan strategiaan ja kehittää poikkihallinnollisesti yhdessä monen hallintokunnan kanssa.

Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ulkoilua ja liikuntaa koskevaan päätöksentekoon on olennaista kysyntään vastaamiseksi.  

Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkihallinnollisella yhteistyöllä yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa.


Luodaan selkeät toimintamallit perheiden yhteiseen ulkoiluun ja liikuntaan

Kunta luo olosuhteita, joilla tuetaan perheiden yhteistä liikuntaa. Tämä toteutuu mm. järjestetyn toiminnan, yhdistysten ja arjen aktiivisuuteen kannustavien mallien avulla.

Lähiulkoilupaikat, kuten pulkkamäet, lähimetsät, puistot, rannat, virkistysalueet ja muut helposti saavutettavat luontokohteet ovat perheille arjessa saavutettavia ja tärkeitä.


Kunnostetaan virkistysranta ja rakennetaan laituri kunnan taajamiin

Vesistöt houkuttelevat ulos kesällä ja talvella. Jokaiselle kuntalaiselle tulisi taata mahdollisuus päästä harrastamaan ulkoilua lähivesille ja -rannoille. Kunnan taajaman lähellä vesistö tehdään saavutettavaksi laitureiden ja rannan siistimisen avulla. Ne mahdollistavat mm. veden äärelle pääsyn, uimisen, veneeseen ja kanoottiin nousun ja onkimisen.


Kolmas sektori elävöittää kunnan palveluja ja mahdollistaa mielekkään tavan tehdä vapaaehtoistytä

Kunta tunnistaa kolmannen sektorin järjestöt aitoina kumppaneina ja palvelun tarjoajina kuntalaisille. Kunta tukee järjestöjä toiminta-avustuksella ja tarjoaa toiminta- ja kokoustilojaan maksutta kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Kunta kokoaa oman alueen järjestöjä yhteen ja tarjoaa mahdollisuuksia verkoistoitumiseen ja yhteistyöhön.