Kuntavaaliteemat 2021

Lapset leikkivät, liikkuvat ja oppivat luonnossa 

Luonto on monipuolinen liikunta- ja oppimisympäristö. Kaikkien koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä tulee olla lähimetsä.

Kunta huolehtii riittävästä ammattilaisten täydennyskoulutuksesta, joka antaa kasvattajille ja opettajille osaamista ohjata lapset luontoon leikkimään, liikkumaan ja oppimaan. 

Kunnan strategiaan kirjataan, että se edistää asukkaidensa liikuntaa, ulkoilua ja viheralueiden käyttöä 

Paras tapa edistää kuntalaisten ulkoilua, liikkumista ja aktiivista elämäntapaa on sisällyttää nämä kunnan strategiaan ja kehittää poikkihallinnollisesti yhdessä monen hallintokunnan kanssa.

Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ulkoilua ja liikuntaa koskevaan päätöksentekoon on olennaista kysyntään vastaamiseksi.

Elinvoimaisen kunnan liikuntapalvelut suunnitellaan ja tuotetaan poikkihallinnollisella yhteistyöllä yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Kunnan talviset reittiverkostot suunnitellaan huomioimaan hiihdon lisäksi myös muut ulkoilulajit.  

Kunnassa suunnitellaan keskeisten ulkoilualueiden talvinen reittiverkosto siten, että hiihdon lisäksi myös muiden ulkoilulajien harrastajilla on mahdollisuus liikkua alueella ilman ristiriitoja ja vastakkainasettelua.

Kunnan keskeiset ulkoilualueet ovat kesäisin monenlaisen ulkoilun ja harrastamisen paikkoja. Niillä liikkuvat kävelijät, pyöräilijät ja koiranulkoiluttajat vapaa-ajallaan ja harrastamassa, mutta usein viheralueiden läpi kulkee myös arkiliikkumisessa tärkeitä yhdyspolkuja vaikkapa kauppaan tai kouluun. Talvisin ulkoilualueilla pidetään yllä usein vain latuja. Koska laduilla ei saa kävellä, tämä estää usein muiden kuin hiihtäjien liikkumisen ulkoilualueilla lumisena aikana, tai esimerkiksi kävelyn järkevä reitittäminen on vaikeaa.

Reittiverkoston kokonaisvaltainen suunnittelu monipuolisemmaksi, talvisten maastoliikuntareittien ylläpitäminen ja monikäyttöreittien tekeminen ovat ratkaisuja, joilla hiihtäjien lisäksi myös muut pääsevät nauttimaan talvisesta luonnosta.

Kunnostetaan virkistysranta ja rakennetaan laituri kunnan taajamiin 

Vesistöt houkuttelevat ulos kesällä ja talvella. Jokaiselle kuntalaiselle tulisi taata mahdollisuus päästä harrastamaan ulkoilua lähivesille ja -rannoille. Kunnan taajaman lähellä vesistö tehdään saavutettavaksi laitureiden ja rannan siistimisen avulla. Ne mahdollistavat mm. veden äärelle pääsyn, uimisen, veneeseen ja kanoottiin nousun ja onkimisen. 

Kolmas sektori elävöittää kunnan palveluja ja mahdollistaa mielekkään tavan tehdä vapaaehtoistytä 

Kunta tunnistaa kolmannen sektorin järjestöt aitoina kumppaneina ja palvelun tarjoajina kuntalaisille. Kunta tukee järjestöjä toiminta-avustuksella ja tarjoaa toiminta- ja kokoustilojaan maksutta kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Kunta kokoaa oman alueen järjestöjä yhteen ja tarjoaa mahdollisuuksia verkoistoitumiseen ja yhteistyöhön.