Aluevaalit 2022

Aluevaalit järjestettiin 23.1.2022.

Luonto ja liikunta ovat tärkeä osa ihmisten päivittäistä hyvinvointia. Molempien hyvinvointivaikutuksista tiedetään valtavasti ja niitä voidaan hyödyntää erilaisissa hyvinvointipalveluissa, kuten terapiassa, kuntoutuksessa, ikäihmisten palveluissa, elintapaohjauksessa, työkyvyn ylläpidossa ja perhepalveluissa monin tavoin.

Aluevaaleissa jokainen voi vaikuttaa siihen, millainen rooli liikunnalla ja luonnolla on alueen hyvinvointityössä. 

Suomen Latu viestii luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseksi kaikilla sote-palveluiden sektoreilla. Lisäksi kannatamme Olympiakomitean Liikkujan polun vaaliteemoja, joita on kolme:

1. Liikunta sekä liikuntaneuvonnan ja muut elintapaohjauksen palveluketjut alueiden strategiaan

2. Järjestelmällinen yhteistyö ja vuoropuhelu järjestösektorin ja hyvinvointialueiden välille

3. Jokaiselle alueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka edistää liikuntaa alueen hyte-työssä

Lisää hyvää materiaalia aluevaaleista ja liikunnasta löydät Liikkujan Polun sivuilta täältä

Mitä alue tekee?

Aiemmin kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Nykyään niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Alueen tehtäviin kuuluvat:

 • perusterveydenhuolto  
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten
 • nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas-  ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi.

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue 

Asuinpaikkasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Hyvinvointialueita on 21. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa kaupunki. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei koske myöskään Ahvenanmaan maakuntaa.

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa? 

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.