Hallitus vaihtuu - mitä pitäisi muistaa?

05.03.2024|Yhdistyksille

Kokosimme muistilistan asioista, jotka kannattaa huomioida, kun yhdistyksen hallitus vaihtuu.

Järjestelmät

 • Jos yhdistyksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt muuttuvat, muistakaa tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriin.
 • Verohallinnon asiakkaana olevan yhdistyksen täytyy ilmoittaa toiminnassaan tapahtuneista muutoksista myös Verohallintoon.
 • Tarkistakaa samalla, että yhdistyksen tilien käyttöoikeudet pankissa ovat ajan tasalla.
 • Tarkistakaa onko Yhdistyspolun tunnukset oikeilla ihmisillä? Jos tunnukset vaihtuvat laittakaaa viestiä; yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi 
 • Yhdistyksen tietojen ja uusien luottamushenkilöiden tiedot päivitetään Yhdistyspolkuun. Yhdistyspolussa on hyvä olla kaikki luottamushenkilöt ja mahdolliset muut vastuuhenkilöt. Lisäksi ohjaajien tiedot on hyvä lisätä järjestelmään ko. henkilöiden kohdalle. Ohjeita Yhdistyspolun käyttöön löytyy täältä.
 • Muistakaa päivittää myös yhdistyksen omat nettisivut luottamushenkilöiden osalta
 • Jos hallituksella on omat sähköpostit, muistakaa lakkauttaa turhat sähköpostit ja aktivoida uudet.

Perehdyttäminen ja tiedonsiirto

 • Hyödyntäkää Suomen Latu tutuksi -materiaalia verkossa. Kirjautukaa sisälle, niin saatte ko materiaalin käyttöönne.
 • Suunnitelkaa uusien hallituksen jäsenten perehdyttäminen - kuka ottaa vastuun ja miten hoidetaan?
 • Jos puheenjohtaja vaihtuu, on hyvä sopia edellisen puheenjohtajan kanssa myös perehdyttämisestä ja tietojen siirtämisestä
 • Perehtykää Suomen Ladun tapahtumien ja kokousten päivämääriin ja lisätkää ne yhdistyksen kalenteriin
 • Tutustukaa aluetoimintaan sekä merkitkää kalenteriin siihen liittyvät päivämäärät
 • Ottakaa yhteys oman alueenne alueyhdyshenkilöön ja keskustelkaa miten voitte osallistua alueen toimintaan.
 • Käykää läpi yhdistyksen toimintasuunnitelma ja budjetti ja keskustelkaa  yhdistyksen tavoitteista.
 • Keskustelkaa aktiivisesti  myös siitä, mitä uudet hallituslaiset haluavat olla tekemässä ja mitä asioita erityisesti viedä eteenpäin - ottakaa uudet avoimesti vastaan ja kuunnelkaa heidän ajatuksiaan!
 • Sopikaa selkeät roolit ja tehtävänjako hallituksessa - joskus jonkin alueen vastuu voi olla jaettu useammankin  ihmisen kesken

Materiaalit ja toiminnan tuki

 • Tutustukaa Suomen Ladun toimintaan ja järjestöön
 • Tutustukaa Yhdistyksille-sivun sisältöön ja materiaaleihin
 • Tutustukaa Ajankohtaista yhdistyksille -uutiskirjeeseen
 • Liittykää mukaan Facebookin Suomen Ladun yhdistysaktiivit -ryhmään. Ryhmässä jaetaan ajankohtaisia asioita ja saatte tietoa myös muiden yhdistysten toiminnasta.
 • Käykää läpi yhdistystoiminnan koulutukset ja pohtikaa, mistä voisi olla juuri teille apua toiminnan kehittämisessä.
 • Valitkaa jäsenhankinnan vastuuhenkilö ja tilatkaa jäsenhankintamateriaalit Suomen Ladusta mikäli näitä ei vielä ole
 • Tutustukaa Suomen Ladun verkkokauppaan ja pohtikaa mitä vaatteita haluaisitte tilata yhdistykselle
 • Joka kuukauden ensimmäisenä tiistai-iltana järjestetään etänä verkossa tiistaiteemat, joissa käsitellään Suomen Ladun ajankohtaisia aiheita. Sopikaa kuka hallituksesta osallistuu.

Kaikissa asioissa voit pyytää apua ja neuvoa Suomen Ladun toimistolta:
yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi