Aluetoiminta on alueen yhdistysten yhteistyötä, yhteisiä tapahtumia ja viestimistä.

Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan latualueeseen, jotka ovat Lappi, Oulu, Keski-Suomi, Itä-Suomi, Häme, Kymi-Vuoksi, Uusimaa ja Lounais-Suomi. Aluetoimintaa koordinoivat vapaaehtoiset alueyhdyshenkilöt.

Valtakunnallisesti toimivat jäsenyhdistykset voivat kuulua siihen latualueeseen, missä niiden kotipaikka tai toiminnan painopiste sijaitsee. Suurin osa valtakunnallisista yhdistyksistä kuuluu Uudenmaan latualueeseen. 

Latualueet toimivat jäsenyhdistyksiä tukevana ja aktivoivana verkostona. Alueet kokoontuvat syksyisin aluekokouksiin, joissa suunnitellaan kunkin alueen seuraavan vuoden toimintaa. Halutessaan yhdistykset voivat kokoontua myös muulloin, esimerkiksi yhteisiin, ajankohtaisiin koulutuksiin. Suomen Ladun järjestön kokousten yhteydessä toteutetaan lisäksi aluepalaverit, joissa osallistujat kokoontuvat alueittain yhteiseen keskusteluun.

Kullakin latualueella toimii vapaaehtoinen alueyhdyshenkilö, jonka tärkein tehtävä on viestintä. Alueyhdyshenkilö valmistelee myös aluekokoukset sekä tukee ja neuvoo alueen yhdistyksiä. Alueyhdyshenkilön tukena toimii aluetyöryhmä, johon on nimetty vapaaehtoisia useammista alueen yhdistyksistä. 

Alueyhdyshenkilöt

Uusimaa

Susanna Sihvo, Vantaan Latu ja Polku
susannasihvo(at)yahoo.com
Facebook-sivu

Häme

Eija Tammilehto, Lopen Samoojat
0505666452, tammilehtoeija(at)gmail.com
Facebook-sivu

Lounais-Suomi

Hannu Tonteri, Kaarinan Kulkijat
Facebook-sivu

Kymi-Vuoksi

Henri Kekkonen, Saimaan Latu
kymivuoksi.latualue(at)gmail.com
Facebook-sivu

Keski-Suomi

Jani Teppo, Keuruun Latu
Facebook-sivu

Itä-Suomi

Helena Turkki, Ristiinan Rinkka
040 827 6927, helena.turkki(at)gmail.com
Facebook-sivu

Oulu

Eeva-Liisa Soronen, Kuusamon Latu ja Polku
Facebook-sivu

Lappi

Sari Juntura, Tornion Latu ja Polku
040 5100 186, sari.juntura(at)tornio.fi
Facebook-sivu

Aluetoiminnan materiaaleja