Suomen Latu lausui Kolin alueesta ja Sipoonkorven kansallispuistosta

26.09.2013|Lausunnot

Suomen Latu antoi Metsähallitukselle lausunnot Kolin ja Sipoonkorven hoito- ja käyttösuunnitelmista.

Suomen Ladun lausunnoissa Kolin alueesta ja Sipoonkorven kansallispuistosta korostui virkistyskäyttäjien etujen monipuolinen valvonta. Lisäksi Suomen Latu pyrki varmistamaan, että puistojen järjestyssäännöt ovat linjassa jokamiehenoikeuksien kanssa.

Sekä Koli että Sipoon kansallispuisto ovat merkittäviä, ison kävijämäärän virkistysalueita.

Koli on perinteikäs luontomatkailukohde, jossa on paljon hyviä, virkistyskäyttöä ja retkeilyä palvelevia rakenteita. Kolin ympäristöön liittyy paljon kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tarinoita, henkilöhistoriaa ja luontouskomuksia.

Sipoonkorven kansallispuisto itäisellä Uudellamaalla vastaa suureen ulkoilupaineeseen. Koska pääkaupunkiseudun päiväretkeily kohdistuu tällä hetkellä suurelta osin Espoon Nuuksioon, korostuu Sipoonkorven merkitys myös tätä kävijäpainetta tasaavana ulkoilualueena.

Liitteet


kolinsuunnittelualueenhks_26.9.2013 sipoonkorvenkansallispuistonhks_26.9.2013