Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteetön ja saavutettava tapahtumajärjestäminen ei välttämättä ole sen kummallisempaa kuin tapahtumajärjestäminen yleensä. Tämä pätee myös ulkoilutapahtumiin. Kyse on yleisestä vieraanvaraisuudesta ja hyvästä tavasta, joka palvelee suurta joukkoa erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi perheet hyötyvät kaikille soveltuvista ympäristöistä, joissa liikkuminen lastenrattailla on helppoa. Esteettömyydestä hyötyvät siis kaikki, eivät vain ne joilla on toimintakyvyn rajoite.

Parhaimmillaan yhdenvertaisuus lisää osallistujien määrää merkittävästi. Uskallus soveltaa ja kokeilla on kuitenkin usein tärkeämpää kuin ympäristön rakentaminen esteettömäksi. Vähimmillään esteettömyydestä tapahtuman järjestäjän tulisi ilmoittaa yhteystieto, josta mahdollinen osallistuja voi tiedustella tapahtuman esteettömyydestä. Tiedoksi mainoksessa tai tiedotteessa riittää esim. “Kysy tapahtuman esteettömyydestä: 050 xxxxxxx”. 

Lähde ulkoilijana tai ulkoilun järjestäjänä avoimesti kokeilemaan toiminnan soveltamista. Oheisesta oppaasta saat ulkoilun soveltamisen työkaluja tiiviisti paketoituna. Oppaan löydät täältä.

 

Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoitetaan yleisesti fyysisen ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuudella esimerkiksi digitaalisen viestinnän soveltuvuutta erityisryhmille. Nämä kaksi termiä risteävät osin, esimerkiksi fyysisen ympäristön opasteista puhuttaessa puhutaan usein myös saavutettavuudesta. Kohteeseen saapumisen haasteista puhuttaessa puhutaan myös usein saavutettavuudesta. Saavutettavuutta on myös avoin ja erilaisuuden huomioon ottava ilmapiiri. Esteettömyyttä ajatellaan usein vain pyörätuolin käyttäjän näkökulmasta, mutta esteettömyys on myös liikkumisen kirjoa sekä näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyyttä. 

Jo pelkästään kuvailemalla ulkoilutapahtumasi toimintaympäristöä mahdollistat moninaisten henkilöiden osallistumisen. Tämä työkalu ohjaa tekijäänsä tuottamaan esteettömyyskuvauksen ja -tarkistuksen. Lataa tarkistuslista työkaluksi esteettömien luontoympäristöjen kuvailuun täältä

 

Saavutettavuus

Saavutettavuus liittyy paljolti jo tapahtuman tai alueen esitietoihin, nykyään enemmälti digitaaliseen ympäristöön. Toimintarajoitteiset lähtevät harvoin liikkeelle, jos ennakkotiedoissa on puutteita tai esteettömyystietoja ei löydy.

Saavutettavuuden ytimessä on monikanavaisuus. Kuva ei riitä, vaan sen tukena on oltava tekstiä. Pelkkä teksti ei riitä, jos sitä ei pysty toistamaan näkövammaisten käyttämällä ruudunlukijalla. Video yksinään ei riitä, vaan siinä on oltava tekstitys ja äänen olisi hyvä toistaa samaa sisältöä. Saavutettavuus on myös hyviä kontrasteja ja erityisesti painetussa sisällössä riittävän suuri fonttikoko. Yleisohjeena digitaaliseen sisältöön voidaan pitää: jos pystyt maalaamaan tekstiä kursorilla, yleensä ruudunlukija pystyy sen myös toistamaan. Älä siis tee tekstistä kuvaa. Kuvissa olisi hyvä olla vaihtoehtoinen eli Alt-teksti tai kuvateksti, joka lyhyesti kertoo kuvan sisällön.

Sosiaalisen median julkaisussa tapahtuman mainoksen tekstin voi vaihtoehtoisesti laittaa kommentteihin, jos mainos halutaan julkaista kuvana. Laita silloin maininta julkaisuun esim. “Mainos tekstinä kommenteissa”. Saavutettavuudessa, kuten muissakin yhdenvertaisuuden osa-alueissa kannattaa osallistaa kohderyhmiä itseään. Toiset paikalliset yhdistykset toimivat tässäkin hyvänä linkkinä. Lue lisää saavutettavuudesta täältä.