Tunteet hukassa -metsäseikkailu

Lähde kanssamme metsäseikkailulle etsimään tunteiden salaisuudet ja tunnesymbolit. Palauta metsään, sen eläimille ja Hukka-perheelle tunteiden tasapaino.

Tunteet hukassa -metsäseikkailu on metsään tai luontoympäristöön viety tunnetaitoseikkailu, joka on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille. Metsäseikkailu opettaa tärkeitä asioita lapsen kehityksen kannalta: seikkailu opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä, luonnon ja eläinten kunnioittamista sekä ruokkii mielikuvitusta ja lapsen omaa luovuutta. Tunneseikkailussa kehittyvät myös lapsen omat ongelmanratkaisutaidot sekä ryhmässä ja yhdessä toimiminen. Tunteet hukassa- metsäseikkailu sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, väriterapiaa ja luonto- sekä tunnetyöskentelyä.

Tunteet hukassa -metsäseikkailun taustatarinassa hukkavanhemmat yrittävät parhaansa mukaan opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Tarina kertoo, että metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salaisuudet, tunnekivet, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet, ja tasapaino voi palata. Hukkalapset (jotka ovat osallistujia) lähtevät metsäiselle seikkailulle tapaamaan tuttuja metsän eläimiä ja etsimään tunteita, matkan varrella koetaan monia yllätyksiä, suoritetaan kinkkisiä tehtäviä, liikutaan, aistitaan ja opitaan tunteista.

A4-esite Tunteet hukassa

 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakurssit 

Tunteet hukassa -metsäseikkailu -koulutukset on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakurssi antaa työkaluja ohjata ja tutkia tunnetaitoja yhdessä lasten kanssa luonnossa. Metsäseikkailu opettaa lapsille erilaisia tunteita, niiden ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista. Seikkailu ruokkii mielikuvitusta ja lapsen omaa luovuutta. Tunteet hukassa -metsäseikkailu kehittää myös lapsen omia ongelmanratkaisutaitoja sekä ryhmässä toimimista.

Tunteet hukassa -metsäseikkailu sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, värejä, luonto- ja tunnetyöskentelyä sekä tarinallisuutta. Koulutuksessa perehdytään kaikkiin näihin osa-alueisiin. Tutuksi tulevat myös seikkailun hahmot, tarinat, 10 tunnetta, värien merkitys, leikki-ideat, luonto tunteiden oppimisympäristönä sekä Tunteet hukassa -metsäseikkailun monet mahdollisuudet. Koulutuksessa osallistutaan kahteen eri tyyppiseen Tunteet hukassa -metsäseikkailun toteutukseen käytännössä ja saadaan valmiudet oman toiminnan suunnitteluun.

Huomioitavaksi: Ohjaajakurssit ovat henkilökohtaisia eli kurssin käynyt saa itselleen ohjaajapätevyyden Tunteet hukassa- toiminnan toteuttamiseen. Samoin kurssimateriaali on ohjaajan oma.

Kaikki koulutukset ovat klo 9-16.
Koulutuksen hinta 155 € Suomen Ladun jäsenille ja 195 € ei jäsenille.
Hinta sisältää ohjaajan oppaan, säänkestävän materaalipaketin ja kahvitarjoilun.

 

Toteutamme kursseja myös tilauksesta. Lisätietoja tilauskursseista sekä tilauslomakkeen löydät suomenlatu.fi/tilauskurssit