Tunteet hukassa -metsäseikkailu

Lähde kanssamme metsäseikkailulle etsimään tunteiden salaisuudet ja tunnesymbolit. Palauta metsään, sen eläimille ja Hukka-perheelle tunteiden tasapaino.

Tunteet hukassa -metsäseikkailu on metsään tai luontoympäristöön viety tunnetaitoseikkailu, joka on suunnattu alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille. Metsäseikkailu opettaa tärkeitä asioita lapsen kehityksen kannalta: seikkailu opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä, luonnon ja eläinten kunnioittamista sekä ruokkii mielikuvitusta ja lapsen omaa luovuutta. Tunneseikkailussa kehittyvät myös lapsen omat ongelmanratkaisutaidot sekä ryhmässä ja yhdessä toimiminen. Tunteet hukassa- metsäseikkailu sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, väriterapiaa ja luonto- sekä tunnetyöskentelyä.

Tunteet hukassa -metsäseikkailun taustatarinassa hukkavanhemmat yrittävät parhaansa mukaan opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Tarina kertoo, että metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salaisuudet, tunnekivet, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet, ja tasapaino voi palata. Hukkalapset (jotka ovat osallistujia) lähtevät metsäiselle seikkailulle tapaamaan tuttuja metsän eläimiä ja etsimään tunteita, matkan varrella koetaan monia yllätyksiä, suoritetaan kinkkisiä tehtäviä, liikutaan, aistitaan ja opitaan tunteista.

A4-esite Tunteet hukassa

 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakurssit 

Tunteet hukassa -metsäseikkailu -koulutukset on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. 

Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakurssi antaa työkaluja ohjata ja tutkia tunnetaitoja yhdessä lasten kanssa luonnossa. Metsäseikkailu opettaa lapsille erilaisia tunteita, niiden ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista. Seikkailu ruokkii mielikuvitusta ja lapsen omaa luovuutta. Tunteet hukassa -metsäseikkailu kehittää myös lapsen omia ongelmanratkaisutaitoja sekä ryhmässä toimimista.

Tunteet hukassa -metsäseikkailu sisältää aistiharjoituksia, kehontuntemusharjoituksia, värejä, luonto- ja tunnetyöskentelyä sekä tarinallisuutta. Koulutuksessa perehdytään kaikkiin näihin osa-alueisiin. Tutuksi tulevat myös seikkailun hahmot, tarinat, 10 tunnetta, värien merkitys, leikki-ideat, luonto tunteiden oppimisympäristönä sekä Tunteet hukassa -metsäseikkailun monet mahdollisuudet. Koulutuksessa osallistutaan kahteen eri tyyppiseen Tunteet hukassa -metsäseikkailun toteutukseen käytännössä ja saadaan valmiudet oman toiminnan suunnitteluun.

Huomioitavaksi: Ohjaajakurssit ovat henkilökohtaisia eli kurssin käynyt saa itselleen ohjaajapätevyyden Tunteet hukassa- toiminnan toteuttamiseen. Samoin kurssimateriaali on ohjaajan oma.
 

Kaikki koulutukset ovat klo 9-16.
Koulutuksen hinta 155 € Suomen Ladun jäsenille ja 195 € ei jäsenille.
Hinta sisältää ohjaajan oppaan, säänkestävän materaalipaketin ja kahvitarjoilun.

Tunteet hukassa -teemakurssit

Teemakurssille voit osallistua, kun olet aiemmin suorittanut Tunteet hukassa -ohjaajakurssin. Ohjaajakurssin suoritusvuosi kysytään ilmoittautumisen yhteydessä.Teemakurssit toteutetaan etäkoulutuksena Google Meetissä.

Jokainen webinaari on oma kokonaisuutensa. Väri-teemaiset webinaarit antavat tietoa ja osaamista, jota voi soveltaa kaikenikäisten Tunteet hukassa-toiminnassa. Kaikkien webinaarien sisällöt kulkevat myös käsi kädessä luonnon kanssa.

Värien merkitys ja niiden käyttö Tunteet hukassa -menetelmässä
Webinaarissa kuulet, mitä kaikkea värit voivat kertoa sinulle omista sekä lasten tunteista. Opit, miksi värit ovat merkityksellisiä ja miten ne liittyvät luontoon. Saat tietoa värien monipuolisesta käytöstä lasten eri ikäkaudet huomioiden. Lisäksi saat käyttöösi kolme täysin uutta, väreihin liittyvää harjoitusta luonnossa toteutettavaksi! Webinaarissa kouluttajana Tunteet hukassa -metsäseikkailun kehittäjä Reija Koivu.

 • Webinaarikoulutus 13.3.24 klo 17.30-19.45
  Ilmoittaudu 27.2.24 mennessä.
  Hinta 65 € (Suomen Ladun jäsen) tai 80 € (ei jäsen).

Esi- ja alkuopetusikäisten Tunteet hukassa -toiminta
Miten hyödynnät Tunteet hukassa -materiaalia erityisesti esi- ja alkuopetuksen sisällöt ja tavoitteet huomioiden?  Tämä webinaari antaa sinulle eväitä esi- ja alkuopetuksen tunnetaitokasvatukseen. Lisäät ymmärrystäsi tunteiden dynamiikasta 6-8-vuotiailla ja saat eväitä miten hyödyntää laajaa Tunteet Hukassa materiaalia osana esi- ja alkuopetusta. Webinaarissa kouluttajana Emma Nikkanen.

 • Webinaarikoulutus 20.3.24 klo 17.30-19.45
  Ilmoittaudu 28.2.24 mennessä.
  Hinta 65 € (Suomen Ladun jäsen) tai 80 € (ei jäsen).

Lapsen tuki Tunteet hukassa -toiminnassa (pienryhmätoiminta, tehostettu ja erityinen tuki)
Webinaari antaa eväitä hyödyntää laajaa Tunteet Hukassa materiaalia pienryhmätoiminnassa ja etenkin toiminnassa erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa . Webinaari sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia. Kouluttajana Emma Nikkanen.

 • Webinaarikoulutus 5.9.24 klo 17.30-19.45
  Ilmoittaudu 15.8.24 mennessä.
  Hinta 65 € (Suomen Ladun jäsen) tai 80 € (ei jäsen).

Värit avuksi arjessa
Miten värit voivat tukea arkeasi ja rauhoittaa sen hektisyyttä? Webinaarissa kuulet, miten värit voivat vahvistaa ja tukea mm. itsetunnon kehitystä, ja miten värit voivat auttaa haastavissa tilanteissa. Opit myös, mitä tarkoittaa ”värinälkä” ja miten luonto voi auttaa siihen. Webinaarissa kouluttajana Tunteet hukassa -metsäseikkailun kehittäjä Reija Koivu.

 • Webinaarikoulutus 17.9.24 klo 17.30-19.45
  Ilmoittaudu 27.8.24 mennessä.
  Hinta 65 € (Suomen Ladun jäsen) tai 80 € (ei jäsen).

Värit voimavaraksi hyvinvoinnin ja tunnetaitojen tukena
Webinaarissa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten värit liittyvät tunteisiin ja tunnetaitoihin? Miten tasapainottaa tunteita ja lisätä hyvinvointia värien avulla? Miten värit liittyvät eri aisteihin? Saat myös tietoa väreistä ja voimavarakeskeisestä ajattelusta. Webinaarissa kouluttajana Tunteet hukassa -metsäseikkailun kehittäjä Reija Koivu.

 • Webinaarikoulutus 23.10.24 klo 17.30-19.45
  Ilmoittaudu 1.10.24 mennessä.
  Hinta 65 € (Suomen Ladun jäsen) tai 80 € (ei jäsen).ERIKOISTARJOUS!
Nyt voit osallistua kaikille vuoden 2024 Tunteet hukassa -teemakursseille yhteishintaan 240 €. 

Osta kuuden kurssin kokonaisuus täältä 6.2.24 mennessä.

Toteutamme kursseja myös tilauksesta. Lisätietoja tilauskursseista sekä tilauslomakkeen löydät suomenlatu.fi/tilauskurssit