Luonnossa kotonaan 

- ulkoilmaelämää viettävien päiväkotien, päiväkotien yksittäisten ryhmien ja perhepäivähoitajien verkosto

Luonnossa kotonaan (LK) on Suomen Ladun vuodesta 1999 koordinoima toimintamuoto, joka keskittyy varhaiskasvatuksessa toteutettavaan luontoliikuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen. Toiminnassa ulkoilmaelämä on kaiken perusta. Toiminnan koordinointi on siirtymässä, vuoden 24 loppuun mennessä Luonnossa kotonaan yhdistyksen vastuulle. Tiedote aiheesta täällä. 

Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden. Toiminnassa korostuvat leikki ja luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Toiminnan perustana on näkemys leikkivästä ja liikkuvasta, ainutlaatuisesta lapsesta. Lapsen osallisuus ja kestävä elämäntapa ovat toimintaa ohjaavia arvoja ja näkyvät arjessa. LK -toimintaa ohjaavat toiminnalle asetetut kriteerit.

Luonnossa kotonaan -verkostoon kuuluu tällä hetkellä 34 toimipaikkaa. Jokainen heistä on itsenäinen toimija; kunnallinen, yksityinen tai vaikkapa yhdistyksen ylläpitämä.   

 

Luonnossa kotonaan -toiminnassa me lupaamme:

Viettää kiireetöntä ulkoilmaelämää säällä kuin säällä.
Ulkoilla useita tunteja päivittäin.
Retkeillä lähiluontoon vähintään kolme kertaa viikossa.
Löytää lähiluonnossa leikki- ja liikuntavälineet ensisijaisesti luonnosta.
Mahdollistaa lapsen pitkäkestoisen leikin ja monipuolisen liikkumisen päivittäin.
Aikuisen olevan lähellä lasta kunnioittaen hänen ainutlaatuisuuttaan.
Vaalia kestävän elämäntavan arvoja.

Miltä lupaukset kuulostavat? Haluaisitko lähteä matkalle kohti Luonnossa kotonaan -toimintaa?

A4-esite Luonnossa kotonaan