Luonnossa kotonaan

Luonnossa kotonaan (LK)-toiminnan koulutuksia ovat LK-peruskurssi ja - täydennyskoulutukset. Lisäksi toimijoita kannustetaan osallistumaan Suomen Ladun ohjaajakoulutuksiin sekä muiden tahojen LK-toimintaa tukeviin koulutuksiin. Myös LK-verkostotapaamiset ovat koulutuksellisia. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään työpajoja. 

Voit myös tilata oman LK-peruskurssin tilauskurssina. Lisätietoa tilauskursseista sekä tilauslomakkeen löydät suomenlatu.fi/tilauskurssit

Luonnossa kotonaan -peruskurssi 2 op (15 x 45 min)

Toimitko paljon ulkona lasten kanssa?

Haluaisitko syventää luontoliikunnan sekä luonto- ja ympäristökasvatuksen osaamistasi? 

Tai oletko ehkä kiinnostunut liittymään mukaan Luonnossa kotonaan -verkostoon?

Luonnossa kotonaan -peruskurssilla syvennymme LK-ydinajatukseen käytännönläheisesti ja omia kokemuksia jakaen. Keskeisiä teemoja ovat Ulkoilmaelämä, Toimintaympäristö ja ulkoilun määrä sekä Leikki ja liikkuminen. Lisäksi koulutuksessa käydään lyhyesti läpi LK-tausta ja perusteet sekä nykyinen LK-toimintamalli.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on LK-perusosaaminen sekä edellytykset hakea LK toimipaikkajäsenyyttä. Kurssi ei sisällä toimipaikan esim. päiväkodin perustamiseen liittyviä asioita vaan keskittyy löytämään vastauksen kysymykseen Miksi luonnossa? 

Koulutus toteutetaan sekä sisällä että ulkona. Kurssipäivien kesto on pääsääntöisesti klo 9-16.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää kasvatus- tai opetusalan tutkintoa. 


Koulutukset