Ilo kasvaa ulkona

Varhaiskasvattaja, esi- tai alkuopettaja – Kiinnostaako luonto oppimisympäristönä?

Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa halutaan lisätä lähiluonnossa liikkumista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa tuomalla esiin luonnon upeita mahdollisuuksia oppimisympäristönä.

 

Luupit ja makrolinssit

Luupittelu on kiehtovaa puuhaa, jota voi toteuttaa ympäri vuoden. Kuinka erilaiselta kaarna, sammal tai lumihiutale näyttääkään, kun sitä tutkii ihan läheltä? Muurahaisen tai koppakuoriaisen voi ottaa pieneksi hetkeksi tutkittavaksi ötökkäpurkkiin. Näihin minimaailmoihin uppoutuminen vie mukanaan niin lapset kuin aikuisetkin. Jo alle 3-vuotiaat osaavat käyttää luuppia.

Makrolinssien avulla pääsette sukeltamaan vielä syvemmälle luonnon saloihin. Klipsillä kiinnitettävää makrolinssiä käytetään yhdessä puhelimen kameran kanssa.

Valokuvaaminen vie luupittelun tai makrotutkimukset vielä seuraavalle tasolle! Luupin läpi kuvaaminen tapahtuu laittamalla tabletin tai älypuhelimen kameran kiinni luuppiin. Nämä kuvat hurmaavat niin isommat kuin pienimmätkin kuvaajat sekä kotiväen. Kuvia voi tulostaa ja käyttää taideteosten tai korttien pohjana (tai taiteena ihan sellaisenaan!) tai hyödyntää vaikka omien animaatioiden taustakuvina.

Luuppi- ja makrotutkimuksissa ja kuvaamisessa toteutuu useita varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueita, esim. ympäristökasvatusta ja luontosuhteen vahvistamista, teknologiaa, tieto- ja viestintäteknologian taitoja sekä kuvallista ilmaisua – lasten osallisuutta unohtamatta.

 

Taidetta luonnonmateriaaleista

"Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova yhdisteleminen" (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018).

Tämäkin pehmolelun vieressä oleva luonnonmateriaalitaideteos muotoutui matkan varrella monenlaiseen: se oli välillä talon pohjapiirustus, välillä eläimen ruoka-astia tai geometristen muotojen esittely. Taide ja ilmaisu kietoutuvat leikkiin ja tutkimiseen sekä luonnossa helposti myös liikuntaan.

Luontotaidetta tehdessä muistakaa jokamiehenoikeudet: mitä saa ja mitä ei saa käyttää. Näitä "metsän sääntöjä" on hyvä käydä läpi kaiken ikäisten lasten kanssa, ikätaso huomioiden. Sääntöjen, oikean ja väärän, käsittely linkittyy varhaiskasvatussuunnitelmassa Minä ja meidän yhteisömme -oppimiskokonaisuuteen.

Tule mukaan Ilo kasvaa ulkona -hankkeeseen!

  • Lähiluonnossa on helppo liikkua monipuolisesti
  • Lasten luontosuhde vahvistuu omakohtaisten elämysten ja kokemusten kautta
  • Luonto tarjoaa mahdollisuuksia leikkiin, oppimiseen, vuorovaikutukseen ja osallisuuden vahvistamiseen

Ilo kasvaa ulkona on Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin kolmevuotinen (2019-2021) valtakunnallinen yhteishanke. Hanke saa avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hankkeessa tarjotaan kasvattajille ja opettajille mahdollisuus koulutuksiin, verkostoitumiseen, koulutuksiin ja ennen kaikkea vertaisryhmän vinkkeihin.

Tule mukaan!

www.ilokasvaaulkona.fi>>

Kevään 2020 aikana hankkeessa on toteutettu suosittuja webinaareja. Webinaarien tallenteet ja oheismateriaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tutustu vaikkapa Retkireppu-materiaaliin - sieltä löydät valtavan määrän ideoita siitä, miten varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman mukaista toimintaa voi toteuttaa luontoliikunnan avulla. Kaikki webinaarimateriaalimme löydät nettisivuiltamme ilokasvaaulkona.fi. 

Varhaiskasvattajille sekä esi- ja alkuopettajille tarkoitettu ryhmä Facebookissa>>

Inspiroidu, saa ja jaa vinkkejä Instagramissa>>