Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömän ja saavutettavan - eli kaikille avoimen - tapahtuman järjestäminen ei välttämättä ole sen kummallisempaa kuin tapahtumajärjestäminen yleensä. Tämä pätee myös ulkoilutapahtumiin. Kyse on yleisestä vieraanvaraisuudesta ja hyvästä tavasta, joka palvelee suurta joukkoa erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi perheet hyötyvät kaikille soveltuvista ympäristöistä, joissa liikkuminen lastenrattailla on helppoa.

Esteettömyydestä hyötyvät kaikki, eivät vain ne, joilla on toimintakyvyn rajoite. Parhaimmillaan yhdenvertaisuus lisää osallistujien määrää merkittävästi. Kaikille avoimessa tapahtumassa esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitu kaikkien osallistumisen mahdollistamiseksi. Uskallus soveltaa ja kokeilla on kuitenkin usein tärkeämpää kuin ympäristön rakentaminen esteettömäksi.

Lue napakat vapaaehtoistoimijalle suunnatut ohjeet kaikille avointen tapahtumien järjestämiseen Suomen Ladun tuottamasta oppaasta:
Opas ulkoilutapahtumien järjestäjille soveltavaan toimintaan.

K.O.W.A. - muistisääntö ulkoilun soveltamisen tapoihin

Kuormitus Olosuhteet Viestintä Välineet Apu 

Tämän muistisäännön avulla tapahtumanjärjestäjä edistää kaikille avointa toimintaa huomioiden  saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät. Lähde asia kerralla edistämään kaikille avoimuutta. Tärkeintä ei ole jokaisen yksityiskohdan onnistuminen, van toiminnan lajityypillisyys, kohtaaminen ja kokeileva kulttuuri. Lue alta viisi vinkkiä tapahtumien järjestämiseen. 

Kuormitus

Kuormitusta voidaan soveltaa muokkaamalla matkaa, toiminnan kestoa ja intensiteettiä. Aina ympäristö ei tarjoa taukopaikkoja, jolloin on hyvä kuljettaa vaikka riippumattoa tai retkijakkaraa mukana.

 • Tauottaminen ja taukopaikat
 • Eritahtisuuteen varautuminen
 • Vaihtoehtoiset reitit

Olosuhteet

Olosuhteiden ja paikan valinta on soveltavamisen ydintä. Missä tehdään vaikuttaa paljon siihen, miten soveltaminen onnistuu. Myös kelin huomioiminen korostuu soveltamisessa, samoin kunnossapito ja huolto talvella.

 • Maaston soveltuvuus
 • Kelin vaikutus
 • Valmiit taukorakenteet

Lue lisää esteettömästä ulkoilutapahtumasta.
Ota käyttöön luonto-olosuhteen tarkistuslista.

Viestintä

Viestintä on keskeisessä asemassa soveltavassa ulkoilussa ja liittyy sekä markkinointiin että ohjaamiseen. Laita siis aivan ensiksi ennakkotiedon ja markkinoinnin saavutettavuusasiat kuntoon, jotta osallistujat tietävät toiminnasta. Saavutettavuus on monikanavaisuutta:

 • Kuule: Ruudunlukijalla, äänitiedostosta, videon ääniraidasta
 • Näe: Videot, kartat, kuvitus, symbolit
 • Lue: Teksti aina myös tekstinä, (ei kuva) kestää suurennosta, toimii ruudunlukijalla
 • Ymmärrä: Lyhyitä lauseita ja yleiskieltä

Lue lisää markkinointiviestinnän saavutettavuudesta.

Välineet

Luontoliikunnan välineet toimivat laajasti soveltamisen työkaluina. Jo lajin valinta voi toimia mahdollistajana. Lajikohtaisia välineitä voi myös muokata, esim. retkipatjalla, nippusiteillä ja teipillä. Luontoliikunnan apuvälineet toimivat mahdollistajina, kun edellä mainitut ratkaisut eivät riitä, tai jos lajia on niillä helpompi soveltaa.

 • Lajikohtaiset välineet
 • Välineiden muokkaaminen
 • Luontoliikunnan apuvälineet

Lue lisää luontoliikunnan apuvälineistä.

Apu

Aina ulkoilu ei suju ilman muiden apua. Avun tarpeeseen voidaan varautua jo suunnitteluvaiheessa. Laadukas ohjaaminen mahdollistaa moninaisten henkilöiden osallistumisen. Usein tuen tarve on vain kannustava ja ratkaisukeskeinen ilmapiiri sekä halu löytää ratkaisut yhdessä.

 • Avustaminen
 • Ohjaaminen
 • Tuki

Lue lisää selkeästä ja soveltavasta ohjaamisesta.
Lue lisää erilaisten osallistujien kohtaamisesta.
 

Tutki lisää soveltavan ulkoilun materiaaleja

Materiaalit harrastajalle
Materiaalit ohjaajalle
Soveltavan ulkoilun kurssi