Ulkoilureitit

Ulkoilureittejä suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät monet eri tahot kunnista yhdistyksiin ja yksityisiin yrityksiin. Tältä sivulta löydät tietoa ja hyviä käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tueksi. 

Ulkoilureitti tai vaikkapa taukopaikka voidaan rakentaa yhteistyössä esimerkiksi yhdistyksen ja kunnan kanssa. Usein yhteistyö on muotoutunut toimivaksi vuosien saatossa ja tarvetta kirjalliseen sopimukseen ei välttämättä ole. Yhteistyön pelisäännöt voidaan kuitenkin kirjata myös kirjalliseen sopimukseen. Kirjallinen sopimus onkin suositeltavaa. Kirjallisella sopimuksella varmistetaan, että kaikki esille tulleet tärkeät asiat on sovittu ja kirjattu osapuolten aikomusten ja yhteisymmärryksen mukaisesti.

Suomen Latu on tehnyt yhdistysten avuksi valmiin mallisopimuksen, jossa on pyritty ottamaan huomioon seikat, jotka vähintään olisi hyvä olla kirjattuna sopimukseen. Mallisopimusta voidaan hyödyntää yhteistyötä suunniteltaessa ja neuvoteltaessa. Mallisopimusta voidaan käyttää myös sopimuksen pohjana. Mallisopimus sellaisenaan ei sovi kuitenkaan allekirjoitettavaksi, vaan sopimusta on muokattava jokaiseen tapaukseen sopivaksi.

Lisäohjeita: