Talviuintipaikka

Talviuintipaikan suunnittelija, rakentaja ja ylläpitäjä löytää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilta ohjeita turvallisen talviuintipaikan rakentamiseen. Suomen Latu on ollut mukana laatimassa ohjeita.

Opas talviuintipaikoille (pdf)

Talviuintipaikan hyviä käytäntöjä -materiaali

Suomen Latu teki talvella 2016 yhdistyksille kyselyn talviuinnin hyvistä käytännöistä. Vastausten näppärät käytännön ratkaisut talviuintipaikan ylläpitoon ja vinkit yleensä talviuintitoimintaan on nyt koottu yhteen. 

Talviuintipaikan saavutettavuus

Talviuintipaikan rakentaminen

Talviuintipaikan ylläpito

Taloudellinen tuki talviuintipaikan rakentamiseen ja ylläpitoon

Talviuintipaikan esteettömyys

Talviuintipaikan turvallisuus