Talvireittiopas

Suomalaisten ulkoilutavat ovat murroksessa, joka näkyy etenkin maastopyöräilyn valtavana kasvuna. Samalla talviulkoilussa on noussut esiin tarve lisätä maastohiihtäjien turvallisuutta tekemällä kävellen, pyörällä tai muulla tavoin ulkoileville oma eriytetty reitti talvikuukausiksi.

Suomen Ladun toteuttama talvireittihanke (8/2022-4/2023) pilotoi yhdessä viiden kunnan kanssa talvikunnossapidettyjä talvireittejä talvella 2023. Tämän hankkeen myötä syntyi opas kunnille, yhdistyksille ja ulkoilun puolestapuhujille. Opas antaa konkreettiset ohjeet siitä mitä asioita tulee huomioida talvireitin suunnittelussa, ylläpidossa sekä opastuksessa. Opas sisältää myös vinkkejä kävijälaskureiden käytöstä ulkoilureiteillä.  

Lataa talvireittiopas