Reittiluokitus

Reitit luokitellaan kolmeen vaativuustasoon ja merkitään seuraavilla nimikkeillä: helppo (lätt, easy), keskivaativa (normal, medium) tai vaativa reitti (krävande, difficult). Esteetön reitti merkitään joko esteettömän reitin merkillä tai vaativan esteettömän reitin merkillä.

Reittien luokittelu perustuu reitin vaativuuteen, kulkukelpoisuuteen ja opasteisiin. 

Luokituksen avulla retkeilijä voi vertailla eri reittejä ja valita itselleen sopivamman. Luokitus on voimassa vain sulanmaan aikana.

Reitin merkintä Korkeuserot Maastopohja Viitoitus ja maastomerkinnät Keskimääräinen etenemisnopeus ilman kantamusta

 

Helppo reitti

Korkeuseroja vähän Pohjaltaan tasainen ja pinta on tarvittaessa pohjustettu tai varustettu pitkospuin Selkeästi viitoitettu ja merkitty maastoon n. 12-15 min/km

Keskivaativa reitti

Korkeuseroja jonkin verran Sallitaan jonkin verran vaikeakulkuisia paikkoja Selkeästi viitoitettu ja merkitty maastoon n. 16-20 min/km

Vaativa reitti

​​​​​​​

Reitillä on jyrkkiä tai vaikeakulkuisia osia Reitillä voi olla kahluuta vaativa osuus Maastossa on havaittava polku tai ura ja reitillä voi olla vähäistä viitoitusta, joten tarvitaan hyvää suunnistustaitoa yli 21 min/km

 

Esteetön reitti      ​​​​​​​    (kansainvälinen pyörätuolisymboli)

Esteetön reitti on ulkoilureitti, joka soveltuu sekä pyörätuolilla että rollaattorilla tai muulla välineellä liikkumiseen.

Esteetön reitti on kovapintainen eikä reitillä ole esteitä tai kuoppia. Reitillä on mahdollista liikkua itsenäisesti pyörätuolilla kelaten. Reitin kaltevuus ei ylitä normaaleja pyörätuolin käyttäjän ulkokulkuväylän kaltevuuksia. Reitin pituuskaltevuus on enintään 1:20 eli 5 % ja sivuttaiskaltevuus 2 %. Reitin leveyden pitää olla vähintään kaksi metriä.

 

Vaativa esteetön reitti     


Vaativalla esteettömällä reitillä on vaikeakulkuisia osia tai suurempia kaltevuuksia kuin normaalilla esteettömällä reitillä. Tasaisella osuudella voi olla pienehköjä kuoppia tai pehmeähköjä osia. Vaativalla reitillä varaudutaan kulkemaan avustajan kanssa tai sähköpyörätuolilla. Jonossa kuljettava polku on vähintään 1,5 metrin levyinen. Näillä kapeilla poluilla voi olla ohitus- ja kääntöpaikkoja. Rinnakkain kuljettavien polkujen leveys on 2–4 metriä. Sivuttaiskaltevuus on enintään 2 %. Itsenäisesti liikkuville näkövammaisille tarkoitetuilla reiteillä on polkujen reunoilla kaiteet, reunapuut tai vastaavia näkövammaisten orientoitumista helpottavia rakennelmia.

 

Reittien merkitseminen

Lue tästä Metsähallituksen oppaasta millaisia opasteiden tulisi olla ja miten luoda toimiva reittiverkosto? 

Täältä löydät ulkoilun ja liikunnan merkkistandardit. Suosittelemme näiden käyttämistä.