Yhteiset polut

​​​​​​kuva: Satu-Maria Ruotsalainen, Nuku yö ulkona, Kiljavan Metsähotelli 27.8.2022.

 

Yhteiset polut on Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistetään perheiden yhdenvertaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia valtakunnallisesti ja lisätään perheliikunnan toimijoiden osaamista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (valtakunnallisten järjestöjen liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeet). Hanke on käynnistynyt syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. 

Yhteiset polut -hankkeessa pilotoidaan perheliikuntatapahtumia, joissa huomioidaan moninaisten perheiden osallistumismahdollisuudet. Tapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuu Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean johdolla, vahvasti järjestöjen jäsenorganisaatioita ja muita alueellisia/paikallisia toimijoita osallistaen. Tapahtumien pohjalta syntyy materiaalia, josta viestitään laajasti mm. Liikkuva perhe -ohjelman kautta.

 

Huomio Suomen Ladun jäsenyhdistykset! Osallistu kyselyyn ja arvontaan retkisängyistä (5). 

Yhteiset polut -hanke tutkii soveltavan ulkoliikunnan tilaa ja kehittämismahdollisuuksia Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Tutkimuksen tekee opinnäytetyönä Aino Palmén. Klikkaa kyselyyn tästä.

kuva: Satu-Maria Ruotsalainen, Nuku yö ulkona, Kiljavan Metsähotelli 27.8.2022.

 

Tulevia tapahtumia:

9.11. Päätösseminaari

Yhteiset polut hankkeen vuosi päätetään mielenkiintoisella seminaarilla 9.11. klo 17.00-
20.30 luontokeskus Haltiassa. Tule kuulemaan ja keskustelemaan yhdenvertaisesta ja tasa-
arvoisesta ulkoilusta. Seminaarissa luonnollisesti kahvitellaan pienen purtavan parissa ja
lopuksi koetaan opastettu kierros luontokeskuksen näyttelyssä. Ilmoittaudu rohkeasti tästä! Lataa .pdf mainos tästä

 

Menneet tapahtumat:

17.2.2022. Yhteiset polut Kick off, Suomen Paralympiakomitean Paralympiapäivä, Olympiastadion Helsinki

19.2.2022. Ulkona kuin lumiukko, Mikkelin Latu ry, Mikkeli

26.2.2022. Ulkona kuin lumiukko, Vaasan Latu ry, Pilvilampi Vaasa

11.-13.5. Liikuntamaa ja Apuväline-messut, Helsingin Messukeskus

9.6. Yhdenvertaisen luontoliikunnan kokemuspäivä Oittaalla

11.-12.6. Retkelle päivät

27.8. Nuku yö ulkona, Kiljavan Metsähotelli

19.-25.9. Metsämörrin juhlaviikot 

 

Artikkelit (suomenlatu.fi tai paralympia.fi): 

Retkeilyn aloittamisen ABC - paralympia.fi

Luontoliikunnan esteettömyys, uusi normaali - paralympia.fi

Luontoliikunnan esteettömyydessä iso osansa on välineillä (paralympia.fi)

Apuvälineistä, avustajista ja asenteesta kiinni – Soveltavan luontoliikunnan mahdollisuuksien kirjo avautuu kokemusasiantuntijoiden retkitarinoista (paralympia.fi)

Yhteiset polut -hankkeen ensimmäisissä tapahtumissa kokeiltiin soveltavaa talviliikuntaa - suomenlatu.fi

Oittaan luontoliikuntatapahtumassa puhuva sokea Heidi Koivunen: ”Luonnossa aistit ovat tasavertaisia”

Jenni Arteli kertoo Oittaan luontoliikuntatapahtumassa esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta erityislapsiperheen äidin näkökulmasta

Kaikille avoimet Lapin vaellukset ja leirit esittelyssä Oittaan luontoliikuntatapahtumassa

 

Hankkeen tavoitteet:
- Rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla perheillä on mahdollisuus monipuoliseen luontoliikuntaan.
- Tukea perheiden moninaisuuden tunnistamista ja innostaa mukaan järjestämällä tapahtumia sekä tarjoamalla tietoa, materiaalia ja koulutusta.
- Pilotoida inklusiivista, moninaiset, toimintarajoitteiset ja maahanmuuttajataustaiset perheet huomioivaa toimintaa 5 -10 tapahtumassa. Lisäksi toteuttaa 3-5 erillistä tapahtumaa tietyn toimintarajoitteen omaaville perheille. Keskeistä on paikallisten toimijoiden yhteenliittäminen, osallistaminen, koulutus ja yhteistyön jatkoedellytysten luominen. Tapahtumat ovat Suomen Ladun olemassa olevia tapahtumia.
- Vahvistaa kaikille avointa toimintaa arvostavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä sekä luoda pysyviä malleja.
- Viestiä valtakunnallisesti järjestöjen viestintäkanavien, eri verkostojen ja Liikkuva perhe -ohjelman kautta.
- Arvioida hankkeen toiminta ja laatia jatkosuunnitelmat.

 

Miika Honkanen
miika.honkanen@suomenlatu.fi
050 581 5389

kuva: Satu-Maria Ruotsalainen, Ulkona kuin lumiukko, Mikkeli 19.2.2022.