Yhteiset polut

Kuvassa mies kuvattuna sivulta hiekkatiellä, jossa taustana kesäinen järvimaisema. Mies istuu maastopyörätuolissa tuoli ja kasvot kohti vasempaa. Miehellä on kädet kahvoissa, jotka nousevat etupyörien sisäpuolelta.​​​​​​kuva: Suomen Paralympiakomitean Luonto kaikille -hanke

 

Tulevia tapahtumia:

11.-13.5 Liikuntamaa ja Apuväline-messut, Helsingin Messukeskus. Liikuntamaassa pääset tutustumaan moniin eri luontoliikunnan soveltamistapoihin sekä voit kokeilla erilaisia ulkoliikuntalajeja. Tapahtuma on suunnattu kaikille olit sitten harrastaja, läheinen tai toiminnan mahdollinen toteuttaja. Tapahtuma on maksuton. Lisätietoa messuista Paralympiakomitean sivuilta.

9.6 Yhdenvertaisen luontoliikunnan kokemuspäivä Oittaalla. Tapahtuma on esteetön, ja siihen ovat tervetulleet kaikki sovelletun luontoliikunnan harrastamisesta sekä yhdenvertaisten luontoliikuntatapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet. Tapahtumassa on luvassa asiantuntijapuheenvuoroja tiedonjanoisille, mutta pääpaino on esteettömän luontoliikunnan kokeiluissa. Kokeilla voi muun muassa sovellettua melontaa, erilaisia luontoliikunnan apuvälineitä ja erilaisia sovellettuja majoitteita esteettömään retkeilyyn. Lisätietoa tapahtumasta Paralympiakomitean sivuilta.

11.-12.6. Retkelle päivät

27.8. Nuku yö ulkona

19.-25.9. Metsämörrin juhlaviikot

 

Menneet tapahtumat:

17.2.2022 Yhteiset polut Kick off, Suomen Paralympiakomitean Paralympiapäivä, Olympiastadion Helsinki

19.2.2022 Ulkona kuin lumiukko, Mikkelin Latu ry, Mikkeli

26.2.2022 Ulkona kuin lumiukko, Vaasan Latu ry, Pilvilampi Vaasa

Katso kuvat ja lue artikkeli talven tapahtumista: Yhteiset polut -hankkeen ensimmäisissä tapahtumissa kokeiltiin soveltavaa talviliikuntaa - Suomen Latu

 

Yhteiset polut on Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean yhteishanke, jossa edistetään perheiden yhdenvertaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia valtakunnallisesti ja lisätään perheliikunnan toimijoiden osaamista. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (valtakunnallisten järjestöjen liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeet). Hanke on käynnistynyt syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. 

Yhteiset polut -hankkeessa pilotoidaan perheliikuntatapahtumia, joissa huomioidaan moninaisten perheiden osallistumismahdollisuudet. Tapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuu Suomen Ladun ja Suomen Paralympiakomitean johdolla, vahvasti järjestöjen jäsenorganisaatioita ja muita alueellisia/paikallisia toimijoita osallistaen. Tapahtumien pohjalta syntyy materiaalia, josta viestitään laajasti mm. Liikkuva perhe -ohjelman kautta.

Hankkeen tavoitteet:
- Rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla perheillä on mahdollisuus monipuoliseen luontoliikuntaan.
- Tukea perheiden moninaisuuden tunnistamista ja innostaa mukaan järjestämällä tapahtumia sekä tarjoamalla tietoa, materiaalia ja koulutusta.
- Pilotoida inklusiivista, moninaiset, toimintarajoitteiset ja maahanmuuttajataustaiset perheet huomioivaa toimintaa 5 -10 tapahtumassa. Lisäksi toteuttaa 3-5 erillistä tapahtumaa tietyn toimintarajoitteen omaaville perheille. Keskeistä on paikallisten toimijoiden yhteenliittäminen, osallistaminen, koulutus ja yhteistyön jatkoedellytysten luominen. Tapahtumat ovat Suomen Ladun olemassa olevia tapahtumia.
- Vahvistaa kaikille avointa toimintaa arvostavaa ja hyväksyvää ilmapiiriä sekä luoda pysyviä malleja.
- Viestiä valtakunnallisesti järjestöjen viestintäkanavien, eri verkostojen ja Liikkuva perhe -ohjelman kautta.
- Arvioida hankkeen toiminta ja laatia jatkosuunnitelmat.

 

Miika Honkanen
miika.honkanen@suomenlatu.fi
050 581 5389

Kuvassa etualalla kaksi hiihtokelkkaa, taustalla Olympiastadion, jonka ladulla etualalla hiihtävät sokea hiihtäjä huomioliivillä ja hänen opasYhteiset polut hankkeen Kick off -tapahtuma, Olympiastadion, 17.2.2022, kuvaaja Satu-Maria Ruotsalainen