Kaikille avoin ulkoilu

Kaikille avoin ulkoilu -hanke kehittää yhdenvertaista ulkoilua perheille lisäämällä toiminnan toteuttajien osaamista tapahtumien järjestämisessä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke lisää perheiden luontoliikunnan osallistumismahdollisuuksia toteuttamalla jatkohanke Yhteiset polut -hankkeessa havaittujen tarpeiden pohjalta. Keskeisin tarve on kouluttaa järjestön jäsenyhdistyksiä esteettömyydessä ja saavutettavuudessa, jotta yhdenvertainen ja tasa-arvoinen ulkoilu kehittyy. 

Hankkeessa koulutetaan toimijoita ja luodaan valmiita malleja toteuttaa inklusiivisia ulkoilutapahtumia. Lisää tietoisuutta viestinnällä ja materiaaleilla inklusiivisesta toiminnasta, innostaen avoimeen ulkoiluun. 

Suomen Latu ja Suomen Paralympiakomitea toteuttivat vuonna 2022 Yhteiset polut -hankkeen, jossa pilotoitiin soveltavaa ulkoilua moninaisille perheille. Katso Yhteiset polut -hankkeen tuottamia materiaaleja tästä linkistä. Hankkeen kokemusten pohjalta on havaittu merkittävä tarve lisätä perheliikunnan toimijoiden tietoa ja osaamista.

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeessa koulutamme järjestön jäsenyhdistyksiä ja heidän paikallisia kumppaneita, jotka toteuttavat paikallisia ulkoilutapahtumia. 

Hanke viestii laajasti edistäen tietoisuutta soveltavasta ulkoilusta ja retkeilystä. Koulutus ja hankkeessa tuotettu materiaali tulee myös muiden alan toimijoiden käyttöön järjestön ja Liikkuva perhe -ohjelman viestinnän avulla. 

Hankkeen roolina on tuottaa koulutus avoimen tapahtuman toteuttamiseksi, luoda valmiita tapahtumamalleja ja tuoda inklusiivinen toiminta vahvasti näkyväksi. Tulevaisuudessa moninaiset osallistujat koetaan osaksi toimintaa ja heidän osallistuminen on mahdollista esteettömiä ja saavutettavia tapahtumia tuottamalla. 

Kuvassa samalla ladulla pystyhiihtäjä, kelkkahiihtäjä sekä perheitä vetämässä lapsia pulkilla.

Kaikille avoin ulkoilu -hanke käynnistää kehittäjäryhmän. Hae mukaan ja tule edistämään perheiden yhdenvertaista ulkoilua.

Haluamme Suomen Ladussa kehittää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa yhdenvertaista ulkoilua perhetoiminnan kautta. Kaikille avoin ulkoilu -hanke käynnistää jäsenyhdistysten aktiiveista koostetun kehittäjäryhmän, joka toimii helmikuuhun 2024 asti. Ryhmään valitaan jäsenet hakemusten perusteella. Mukaan projektiin voidaan ottaa enimmillään kymmenen henkilöä ja joka jäsenyhdistyksestä voi olla mukana enimmillään kaksi henkilöä. Haku aukeaa tiistaina 7.2. ja päättyy tiistaina 7.3.

Hakijalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta soveltavasta tai kaikille avoimesta toiminnasta, mutta aiempaa kokemusta  perheille suunnatusta ulkoilusta tulisi olla ainakin yhden tapahtuman verran. 

Vuoden aikana kehittäjäryhmä tapaa 4-5 kertaa, joista yksi on livenä toteutettava, josta korvataan matkakulut. Muut tapaamiset ovat etänä. Näin ollen mukaan voi hakeutua mistä vain valtakunnallisesti. Kehittäjäryhmään hyväksytyille henkilöille tarjotaan vuoden aikana koulutusta, materiaalia, asiantuntijan ohjausta sekä taloudellista avustusta tapahtumien järjestelykuluissa. Ryhmän jäsenille tarjotaan koulutusta perhetoimintaan, toiminnan soveltamiseen ja kaikille avoimen tapahtuman järjestämiseen. Koulutuksissa jaetaan osaamista ja kokemuksia muiden ryhmäläisten kanssa. 

Kehittäjäryhmään osallistuminen edellyttää jäseneltä:

- Aktiivista osallistumista kehittäjäryhmän tapaamisiin

- Vähintään yhden kaikille perheille avoimen ulkoilutapahtuman järjestämisen yhdistyksessä

- Osallistuminen toiminnan arviointiin esim. palautteen anto koulutusten ja materiaalien osalta

Ensimmäiset kehittäjäryhmän tapaamiset ovat 14.3. klo 18.00-19.00 etänä ja 13.5. klo 10.00-16.00 Suomen Ladun toimistolla Olympiastadionilla.

Hankkeen tavoitteena on edistää kehittäjäryhmän osallistujien osaamista kaikille avointen perheulkoilutapahtumien toteuttamisessa.

Lähde rohkeasti mukaan kehittämään yhdenvertaista ulkoilua ja tule oppimaan inspiroivia ulkoilun toteutustapoja. 

Hae kehittäjäryhmän jäseneksi täältä >>

 

Ajankohtaista

Suomen Latu jatkaa yhdenvertaisen ulkoilun edistämistä, 12.1.2023. 

Yhteiset polut -hanke päättyi ja Kaikille avoin ulkoilu -hanke käynnistyi. Yhteiset polut pilotoi toimintaa moninaisille perheille, jonka pohjalta tehtiin jatkosuunnitelmia. Onnistuneen hankkeen ja jäsenyhdistysten aktiivisuuden johdosta toiminta sai jatkoa Kaikille avoin ulkoilu -hankkeella.

 

Tavoitteet 

Vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa kehittämällä esteettömiä ja saavutettavia ulkoilutapahtumia, jotta perheet erilaisin toimintakyvyin voivat osallistua. 

Lisätä eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia tuottamalla viestintää esteettömistä ja saavutettavista tapahtumista. Lisätä tietoisuutta soveltavasta ulkoilusta. Tuottaa 8-16 artikkelia ja 4-8 videota/podcastia 

Kehittää liikunnan kansalaistoimintaa kouluttamalla ja innostamalla toimijoita toteuttamaan inklusiivisia tapahtumia. Toimijat ovat Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä ja muita paikallisia toimijoita. 

Toimijat järjestävät yhteensä 10-20 erikokoista esteetöntä/saavutettavaa tapahtumaa. 

Perustaa 4-8 jäsenyhdistyksen/henkilön kehittäjäryhmä. Jäseniä koulutetaan ja heidän kanssaan kehitetään koulutuksen sisältöä tarpeiden mukaisesti. 

Suunnitella ja toteuttaa, osaksi järjestön koulutustarjontaa, lyhytkoulutus inklusiivisten ulkoilutapahtumien toteuttamisesta. 

Kuvassa 2 henkilöä seisomassa hiekkatiellä. Toinen henkilöistä on lapsi. Aikuisella on käsissään valkoinen keppi ja hihnan pää, jonka toinen pää opaskoiran valjaissa, joka seisoo henkilöiden välissä.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteiset polut -hanke

Soveltava ulkoilun lajisivut

 

Yhteistyössä

Suomen Paralympiakomitea

Leijonaemot ry

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry 

Monaliiku - Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry

 

Yhteystiedot

Miika Honkanen, hankesuunnittelija

+358505815389 miika.honkanen@suomenlatu.fi 

Kuvassa kymmenisen ihmistä puisen puron ylittävän sillan päällä riviin asettuneena. Heillä on katse ja rintamasuunta etuoikealla, jossa yksi mies puhuu joukolle. Ihmisillä on reppuja selässään, yhdellä myös keppi kävelysauvana ja toisella sauvakävelysauvat. Ihmiset ovat etnisesti monen näköisiä. Yksi henkilöistä on lapsi.