Lausunto Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaan

01.10.2021|Lausunnot

Ulkoilua voidaan edistää monin tavoin luomalla sille olosuhteita ja mahdollistamalla monipuolista luonnossa liikkumista.

Kansalaisten liikunta-aktiivisuuden säilyttämisen ja kehittämisen kannalta liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa tulee huomioida ulkoliikuntaolosuhteet sekä niiden merkitys ja kehittäminen nykyistä paremmin. Asiakirjassa on keskitytty lähinnä rakennuksiin, eikä virkistyskäyttöön tarkoitettuihin alueisiin, reitteihin ja esimerkiksi vesille pääsyyn.

Lausunto 24.2.2021.

Alta voit ladata koko lausunnon PDF-muodossa.

Liitteet


liikuntapaikkarakentamisen-suunta-asiakirja