Metsät parantavat elämänlaatua

10.12.2012|Lausunnot

Kansallisen metsäneuvoston Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tutkinut metsien aineettomia hyvinvointivaikutuksia ihmiselle. Eilen julkaistu raportti antaa kattavan kuvan metsien moninaisista hyvinvointivaikutuksista ja niiden kehittämisestä.

”Metsäsektorin taloudellinen merkitys tunnetaan hyvin. Sen sijaan metsien monitahoinen merkitys ihmisten elämänlaadulle kaipaa jäsentämistä, eri ulottuvuuksien tunnistamista ja uuden tutkimustiedon kartuttamista”, tiivistää työryhmän puheenjohtaja Eki Karlsson.

Raportti tarkastelee aihetta laajasti metsäsuhteen, metsien terveys- ja hyvinvointivaikutusten ja metsäkulttuurin näkökulmista. Sujuvasti kirjoitettu teksti on hyödyllistä luettavaa sekä ammattilaisille että muille aiheesta kiinnostuneille.

Raportissa esitetään toimenpiteitä lisättäväksi ja täydennettäväksi Kansalliseen metsäohjelmaan. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että metsiin pääsy on tehtävä kaikille helpoksi ja jokamiehenoikeuksien merkitystä on vahvistettava. Ihmisen metsäsuhteen rakentumista on tutkittava kaikkina ikäkausina ja laajaa tiedotustyötä metsien hyvinvointivaikutuksista on tehtävä niin alan ammattilaisille kuin suurelle yleisöllekin.

Raportti liitteenä alla

Liitteet


metsat-parantavat-elamanlaatua_final