Liikkujan ääni

07.04.2011|Lausunnot

"Oikea edustaja löytyy etsimällä tietoa ehdokkaan ja puolueen www-sivuilta, kysymällä ehdokkaalta suoraan sähköpostitse tai käymällä ehdokkaan luona vaalitorilla", kirjoittaa toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

Suomen Ladun toiminta keskittyy kaikkien kansalaistemme liikuttamiseen. Aatteelliset kysymykset jäävät hikipisaroiden ja yhdessä liikkumisen ilon jalkoihin. Toimintamme lähtökohtana on ollut ja on puoluepoliittinen sitoutumattomuus.

Meitä ulkoilijoita ohjaavat kuitenkin niin valtakunnan kuin paikallistasollakin tehdyt päätökset. Ensi sunnuntaina 17. huhtikuuta valitaan uudet kansanedustajat ja sen jälkeen muodostetaan uusi hallitus. Ne yhdessä päättävät, miten liikuntaa ja ulkoilua viedään valtakunnassamme lähivuosina eteenpäin.

Äänestämällä voit vaikuttaa omiin ja lähipiirisi liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin.

Liikunnan ja ulkoilun kannalta on tärkeää, että käytät äänesi. Nykyisen eduskunnan aikana on päätetty monia kansalaisten liikkumiseen liittyviä asioita, kuten kahden uuden kansallispuiston perustaminen, valtion metsien virkistyskäytön ylläpitoon tarkoitettujen rahojen vähentäminen sekä polkupyörä- ja jalankulkuväylien investointien hiipuminen tavoitteisiin nähden.

Veikkauksen hyvän tuloksen takia liikunnalle jaettavat tulot kasvoivat 43 prosenttia. Tämä mahdollisti liikunnan ja urheilun järjestötoiminnan edellytysten kehittämisen lamasta huolimatta.

Samaan aikaan kesken jäivät muun muassa peruskoulujen liikuntatunteja lisäävä tuntijakouudistus ja luonnossa liikkujille tärkeä Metsähallituksen organisaatiomuutos.

Ketä pitäisi äänestää, jotta liikunnalla olisi sen arvon mukainen paino päätöksenteossa?

Oikea edustaja löytyy etsimällä tietoa ehdokkaan ja puolueen www-sivuilta, kysymällä ehdokkaalta suoraan sähköpostitse tai käymällä ehdokkaan luona vaalitorilla. Samalla on mahdollisuus vaikuttaa ehdokkaan ja hänen edustamansa puolueen ulkoilun ja liikunnan linjauksiin.

Oikea kansanedustaja kuuntelee ja vastaa.

Mitä ehdokkaalta pitäisi kysyä? Suomen Latu on koonnut neljä teemaa tulevalle vaalikaudelle. Käy tutustumassa niihin ja lisää päälle omat huolenaiheesi. Vaaliteemamme löytyvät täältä!

Itse äänestämään meneminen on oiva syy keväiselle ulkoiluhetkelle, johon voit pyytää luontevasti vaikkapa naapurin mukaan. Käy äänestämässä ja vaikuta.

Eki Karlsson
toiminnanjohtaja
Suomen Latu