Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen kiinnostavat koululaisia

08.04.2019|Lapset & perheet Vaikuta

Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen on opetus- ja kulttuuministeriön teettämän koululaiskyselyn mukaan viidenneksi suosituin harrastus.

Kuva: Sampsa Sulonen

Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen on viidenneksi suosituin harrastus koululaisten keskuudessa: peruskoululaisista 26 % ilmoitti ulkoilevansa ja liikkuvansa luonnossa. Muista harrastuksista edelle menivät vain jalkapallo, uinti, voimistelu ja tanssi.

Tämä selvisi opetus ja kulttuuriministeriön viime viikolla julkaistusta valtakunnallisen koululaiskyselyn tuloksista. Laajassa kyselyssä selvitettiin myös sitä, mitä ala- ja yläkoululaiset harrastavat ja mitä he toivovat, että koulupäivän yhteydessä tehtäisiin.

Oppilailta kysyttiin myös minkälaista liikuntaa he haluaisivat harrastaa koulussa: alakoululaisista 18 % ja yläkoululaisista 17 % ilmoitti ulkoilun ja luontoliikkumisen olevan viiden kiinnostavimman liikuntamuodon joukossa. Tyttöjä ulkoilu kiinnosti hieman enemmän kuin poikia. Oppilaista 7 % ilmoitti ulkoilevansa ja liikkuvansa luonnossa koulukerhojen järjestämänä.

“Hienoa, että opetus- ja kulttuuriministeriö on ottanut ulkoilun yhdeksi vastausvaihtoehdoksi koululaiskyselyyn”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kommentoi tuoretta kyselyä.

Aikaisemmissa kyselyissä koululaisten kiinnostusta tai harrastuneisuutta ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen ei ole selvitetty.

“Usein liikuntaan liittyvissä kyselyissä ulkoilua ei ole huomioitu vaihtoehtona ja näin sen kehittämistä on ollut vaikea perustella – oli kyse sitten koulupäivästä tai yleisesti liikunnan olosuhteista”

“Kyselyn tulos osoittaa, että ulkoilulle ja luonnossa liikkumiselle on kysyntää myös kouluissa. Toivottavasti päättäjät ja opettajat ottavat oppilaiden lähettämän viestin vastaan”, Eki Karlsson päättää.

Koululaiskyselyn tuloksiin voi tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Suomen Ladun jäsenyhdistys Ulko-opet ry kokoaa yhteen ulkona ja luonnossa opettamisesta ja kasvattamisesta kiinnostuneita alan osaajia.

Kommentoi